Intervju: Špela Orehek


OrehekŠpela Orehek, magistrica družboslovne informatike in doktorica statistike, trenutno dela kot mlada raziskovalka na Centru za metodologijo in informatiko, kjer se ukvarja z raziskovanjem človeškega faktorja informacijske varnosti. Kot asistentka pa v manjši meri sodeluje tudi pri izvajanju pedagoškega procesa na Fakulteti za družbene vede.


Kako vam znanje, ki ste ga pridobili na študiju Družboslovne informatike, pomaga na vašem delovnem mestu?

Pridobljeno splošno znanje iz časa študija mi daje širši uvid v delovanje tehnologij in struktur z družboslovnega vidika. Tehnično znanje kot je programiranje, delo s programi SPSS, R, itd. pa je uporabno predvsem pri analizi podatkov.

Kakšne kompetence ste pridobili med študijem družboslovne informatike na 2. stopnji?

Zagotovo timsko delo in sposobnost komuniciranja, saj so bile skupinske naloge skoraj pri vsakem predmetu. Pa tudi analitično razmišljanje, discipliniranost in sistematičnost pri raziskovalnem delu, kar je zelo pomembno za moje trenutno delovno mesto. Izpostavila bi še kritično presojo do virov informacij, odprtost do novih perspektiv ter kot že omenjeno znanje programske opreme za analizo podatkov.

Katera je tista ena stvar iz časov študija, ki se vam je najbolj vtisnila v spomin?

Najbolj sem si zapomnila predmet Statistika in analiza podatkov, ki je bil zelo zahteven, trn v peti večine študentov in mi je zato predstavljal izziv. To je bil tekom celotnega študija že vsaj tretji ali četrti predmet istega profesorja, pri njem še nikoli nisem dobila najvišje ocene in tudi takrat je malo zmanjkalo. Sem pa potem zadoščenje dobila kasneje na doktorskem študiju, kjer je bila snov tega istega predmeta še malo bolj poglobljena.

Zakaj menite, da je nadaljevanje študija ravno na magistrskem programu Družboslovne informatike koristno?

Nadaljevanje na magistrskem programu Družboslovna informatika po končanem dodiplomskem programu te iste smeri se mi zdi smiselno za razširjanje pridobljenega znanja in dodatno poglobljenost v področje, saj se s tem izoblikuje strokovnost.

Za diplomirane študente mnogih drugih dodiplomskih smeri pa magistrski študij Družboslovna informatika predstavlja kompatibilno nadgradnjo, saj bodo znanje družboslovne informatike lahko uporabili pri apliciranju na svoja primarna področja.

Kakšno vlogo menite, da bo imela Družboslovna informatika v družbi v prihodnosti?

Zdi se mi, da vse večjo. Največji družbeni problemi sodobnega časa so v veliki meri določeni z razvojem novih tehnologij, ki tako predstavljajo ključen dejavnik spreminjanja družbe. Preplet družbe in tehnologije pa je ravno to, kar preučuje področje družboslovne informatike.

Kaj vidite kot največjo prednost novega programa?

Kot prvo naj poudarim, da prehod iz enoletnega na dvoletni študij nedvomno prinaša večjo poglobljenost v sam študij oz. področje in to je tisto, česar moja generacija na enoletnem programu ni imela, pa bi si tega zelo želeli. Največja prednost je delitev programa na module, kjer se študenti lahko usmerijo v tisto, kar jih najbolj zanima. Sama sem imela več interesa za metodologijo in statistiko, pa je bil v tistem času zares samo en predmet takega tipa, saj je bilo več poudarka na družboslovnih vidikih interneta in tehnologije, sedaj pa točno vem, kateri modul bi bil pravšnji zame. Opažam tudi, da so tematike predmetov posodobljene in zelo aktualne, zajemajo tako pomembne teoretične koncepte kot tudi praktične kompetence.

Če bi se ponovno odločali o vpisu na 2. stopnjo sedaj po nekaj letih izkušenj, ali bi se ponovno odločili za Družboslovno informatiko, in zakaj?

Da, ponovno bi se odločila za študij DI. Četudi je to v osnovi družboslovni študij, so nekatere vsebine blizu naravoslovnim in kombinacija takega znanja daje široke možnosti za zaposlitev. Sploh pa sedaj, ko vidim prenovljen program, ne bi kaj dosti razmišljala in bi z veseljem izbrala modul Podatkovna analitika!


Več o magistrskem programu Družboslovna informatika lahko preberete tukaj


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. maj 2021 | v kategoriji: Obvestilo, Zaposlitev