Inavguracijsko predavanje dr. Gregorja Petriča o družbenih vidikih blockchain tehnologije


Petric1V petek, 14. junija 2019, je imel dr. Gregor Petrič pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje družboslovne informatike inavguracijsko predavanje z naslovom Družbeni vidiki blockchain tehnologije: Od neoliberalnih mokrih sanj do socialistične revolucije. 

Dr. Gregor Petrtič je uvodoma povedal, da blockchain tehnologija, na osnovi katere deluje širši javnosti znana kriptovaluta Bitcoin, predstavlja inovativno tehnologijo, ki ne prinaša potencialnih sprememb le na ravni finančne industrije, temveč se v zvezi z njo odpirajo številna širša družboslovna vprašanja. Blockchain tehnologija namreč predstavlja generično informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo s potenciali za bolj demokratično in bolj učinkovito izvajanje številnih družbenih procesov na področjih vladanja, zdravja, poslovnih procesov, izobraževanja, znanosti, medijev, zabave in nenazadnje tudi vsakdanjega življenja. Zaradi svojih lastnosti ima ta tehnologija številne vznemirljive priložnosti za temeljito družbeno spremembo, tako da ni presenetljivo, da jo nekateri povezujejo s pojmi kot npr. »druga generacija interneta«, »najbolj pomembna informacijsko-komunikacijska inovacija po internetu« ipd. »V kontekstu družbenega razvoja, ki nas postavlja pred izzive družbenih in ekoloških katastrof, jo mnogi izpostavljajo celo kot podstat za uresničevanje trajnostnega razvoja in participacije navadnih državljanov ter na drugi strani za zmanjševanje družbenih neenakosti, korupcije in lažnih novic. Po drugi strani pa neredki komentatorji opozarjajo, da ta tehnologija predvsem služi neoliberalni agendi. Kljub številnim in izjemno raznolikim diskurzom, ki se pojavlja v zvezi z blockchain tehnologijo, pa obstaja izjemno malo družboslovnih znanstvenih razprav in raziskav, ki bi se ukvarjale z družbenimi implikacijami te tehnologije,« je med drugim izpostavil dr. Petrič. Namen tega predavanja je bil tako predstaviti temeljne značilnosti in funkcionalnosti blockchain tehnologije, predstaviti nekaj socioloških razumevanj te tehnologije in ilustrirati potencial blockchain tehnologije na primeru spletnih skupnosti, s katerimi se predavatelj ukvarja že od začetka svoje akademske poti.

V predavanju je za temeljni okvir služila družboslovno-informatična spoznavna prizma, ki odstopa od prevladujočih tehno-determinističnih pristopov in poudarja pomembnost razumevanja tehnologij kot sociotehničnih sistemov. V ta namen je bil najprej predstavljen družbeno-zgodovinski kontekst nastanka blockchain tehnologije, vzporedno s tem pa podan tudi opis temeljnih značilnosti in funkcionalnosti, ki imajo precej kompleksno matematično podstat, vendar je razumevanje le-te pomembno za razumevanje značilnosti in potencialov te tehnologije.  Opisane in predstavljene so bile značilnosti nespremenljivosti, decentraliziranosti, konsenzualnosti in transparentnosti. Sledila je predstavitev nekaterih, v veliki meri nasprotujočih si razumevanj družbenih implikacij blockchain tehnologije. Predavanje se je nato osredotočilo na področje spletnih skupnosti in potenciale uporabe blockchain tehnologije za bolj demokratično, transparentno in učinkovito upravljanje tovrstnih spletnih prostorov. Pri tem so bila predstavljena nekatera protislovja, ki jih prinaša vnos blockchain tehnologije v ta prostor, in sicer od vprašanj razmerja med posameznikovo svobodo in kolektivnimi cilji, participacije v odločitvah, regulacije do algoritmičnega upravljanja.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2019 | v kategoriji: Obvestilo