Mateja Hočevar


Mateja_Hocevar1. Nam lahko na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve, vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan?

Prvi dve zaposlitvi sem poiskala na področju turizma, saj sem si želela opravljati delo, ki bo dovolj dinamično, raznovrstno, ki bo vključevalo delo z ljudmi in pri katerem bom lahko uporabljala znanje tujih jezikov. Sedaj delam kot analitik v kadrovski službi večjega javnega zavoda, kjer sodelujem pri vseh področjih kadrovske dejavnosti, s poudarkom na izobraževanju delavcev in razvoju kadrov. Pri delu vsakodnevno uporabljam različna računalniška orodja, ki mi pomagajo pri izdelavi kadrovskih dokumentov, poročil, načrtov in analiz. Vključena sem v delovno skupino za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstva strank ter s kadrovskimi prispevki sodelujem pri internem časopisu zavoda. 

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na družboslovno informatiko?

Na družboslovno informatiko sem se vpisala zaradi vsebine študijskega programa, ki se mi je zdela zanimiva in poučna. Vsebovala je tako predmete iz družboslovja kot tudi iz računalništva, informatike, matematike in statistike. 

3. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Nekatere družboslovne predmete je bilo veselje poslušati in jih študirati. Predvsem v višjih letnikih so mi bila všeč predavanja in vaje v majhnih skupinah, spodbujanje k analitičnemu mišljenju, interdisciplinarnost študija, teoretično in empirično seminarsko delo. Menim, da so to tudi njegove primerjalne prednosti. 

4. Kako ste zadovoljni z izkušnjami, ki ste jih dobili tekom študija?

Izkušnje so v glavnem pozitivne. Morda bi bilo lahko več seminarskih nalog, ki bi nas spodbujale k timskemu delu, saj so sposobnosti timskega dela v praksi zelo zaželene. Profesorji so, razen redkih izjem, dobro obvladovali delo s študenti. Imeli smo veliko priložnosti za študentsko delo v organizacijah, ki se ukvarjajo s tržnim in družboslovnim raziskovanjem.     

5. Kako vam je študij družboslovne informatike koristil? Ste imeli kakšne probleme pri iskanju zaposlitve?

Študij je v meni vzpodbudil zanimanje za aktualne družbene probleme in mi omogočil, da se v vsakdanjem življenju lažje spopadam z novostmi informacijske tehnologije. Pri delu mi koristi predvsem osvojeno analitično znanje.

6. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne? In kaj bi jim nasploh svetovali glede študija?

Za študij družboslovne informatike naj se odločijo maturanti, ki jih zanimajo družbene in informacijske vede, so vešči v matematiki in so po naravi radovedni. Tisti, ki jih zanima zgolj družboslovje, naj raje izberejo katerega od drugih programov na Fakulteti za družbene vede.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev