Toni Gril


gril_toni1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Že v 3. letniku fakultete sem pomagal pri raziskavah in analizah v oglaševalski agenciji, sedaj pa delam kot patner v podjetju Aragon d.o.o.(Marketinške in druge raziskave in načrtovanje). Pri mojem delu ni tipičnega dneva, razen jutranje kavice. Ni ustaljenih tirnic, saj se dnevno spopadamo z različnimi problemi s področja vzorčenja, operacionalizacije, analize, interpretacije in svetovanja naročnikom. Nedvomno je delo raznoliko, saj je potrebno osvetliti in rešiti problem z več zornih kotov…..tako nikoli ni dolgočasno.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na družboslovno informatiko?

To je splet čudnih okoliščin. Ker sem obiskoval srednjo šolo za računalništvo, je večina mojih kolegov tudi vpisovala nadaljnji študij računalništva. Mene in še nekatere pa takšna enosmerna pot ni zanimala in smo iskali nove, bolj zanimive. Tako so nas seznanili z družboslovno informatiko, ki mislim, da je bila tudi prava izbira.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Prednost je sigurno širok spekter znanj, ki ga študent pridobi tekom študija, saj je posrečena mešanica naravoslovja in družboslovja.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Vsaj v mojem času študija je bilo premalo praktičnih primerov. Glede na to, da je to interdisciplinarni študij, bi bilo mogoče dobro kakšno sodelovanje z ostalimi fakultetami ali podjetji, ki bi študente z raznovrstnimi projekti dejansko popeljale v prakso .

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Če vam ni dovolj ’’ena sama razlaga sveta’’ in če vas zanima interakcija med svetom družboslovja in svetom naravoslovja, je to sigurno vaša prava smer študija.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev