Urška Grahek


grahek_urska1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Sem svetovalka na Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer sem se zaposlila po petih letih novinarskega dela na RTV Slovenija in opravljenem magistrskem študiju evropskih ved v Belgiji ter strokovni praksi na Evropski komisiji. Za lažjo predstavo o mojem delu bi bilo bolje opisati pretekli teden. V ponedeljek zgodaj zjutraj sem odpotovala v Bruselj, kjer sem se v treh dneh udeležila štirih delovnih skupin Sveta Evropske unije, v četrtek sem bila spet v pisarni, kjer me je čakalo veliko zadev z mojega področja (spremljam sprejemanje evropskih zakonodajnih predlogov in drugih aktov s področja zaposlovanja in socialnih zadev, javnega zdravja, varstva potrošnikov in s področja prostega pretoka oseb), v petek pa sem na povabilo nevladne organizacije v Mariboru predstavila možnosti zaposlovanja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

V zadnjem letniku naravoslovno matematične srednje šole sem izvedela, da so na Fakulteti za družbene vede nedavno uvedli novo smer, družboslovno informatiko, ki tudi s pomočjo računalniške tehnologije proučuje družboslovne pojave. V času, ko je vloga informacijske družbe postajala vse pomembnejša, se mi je to zdel idealen študij, za katerega sem imela dovolj podlage tako v naravoslovnem kot družboslovnem znanju.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Prednost tega študija je prav to, da uspešno združuje študij družboslovnih pojavov ter informatike in da nudi veliko praktičnih vaj. Študenti so po koncu študija sposobni izvesti zahtevnejše družboslovne raziskave s pomočjo informacijskih pripomočkov in jih interpretirati v skladu z družboslovno metodologijo.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Menim, da je premalo poudarka na učenju tujih jezikov, vsaj v času mojega študija smo imeli samo dve leti angleščine, drugih jezikov pa sploh ne, tako sem na primer plačevala drage tečaje francoščine, da sem lahko po diplomi študirala v Belgiji.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Študij svetujem tistim, ki dejansko nameravajo delati na področju družboslovnih raziskav, obdelavi in interpretaciji statističnih podatkov, anket ali javnomnenjskih raziskav. Osebno ne delam na tem področju in sem se po diplomi v veliki meri preusmerila na področje evropskih študij, kjer pa bi mi sicer bolj koristil študij prava. Kljub temu sem s študijem pridobila dovolj širine, da sem se brez težav vživela tudi na pravno področje.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev