Evropska komisija spodbuja razvoj e-veščin: znanja in kompetence družboslovnih informatikov so med najbolj iskanimi v Evropi


Povpraševanje po delovnih mestih, ki zahtevajo digitalno pismenost, hitro narašča. Predvideva se, da bo do leta 2020 v Evropi zaradi pomanjkanja digitalnih veščin do enega milijona prostih delovnih mest na tem področju. Evropska komisija je informacijske in komunikacijske tehnologije identificirala kot ene izmed treh prioritet na področju zaposlovanja.

 

Nova študija, pri kateri so sodelovali tudi nekateri člani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo, “e-Skills in Europe: measuring Progress and Moving Ahead, je pokazala, da se bo trend k potrebam po kompleksnejših IKT veščinah nadaljeval. V skladu s scenarijem, predstavljenem v poročilu, naj bi se do leta 2020 v primerjavi z letom 2011 število delovnih mest, namenjenih upravljanju, arhitekturi in analizi IKT, povečalo za 44%. Evropa se tako sooča s premajhnim številom diplomantov iz področja razumevanja IKT. Več kot 60% prostih t.i. digitalnih delovnih mest je v VB, Nemčiji, Italiji in Franciji. Klikni za več informacij: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-518_en.htm 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. maj 2014 | v kategoriji: Obvestilo, Objave, Aktualno