Drugo srečanje partnerjev v projektu Excellence in ReSTI


V Sofiji, Bolgarija je od 18-19. septembra potekal drugi sestanek projekta Excellence in ReSTI, v katerega je vključena tudi Fakulteta za Družbene Vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL).

Projekt, katerega cilj je oblikovanje inovativnega učnega sistema za usposabljanje mladih projektnih vodij na področju družbenih in tehnoloških inovacij  v podonavski regiji, je sofinanciran iz transnacionalnega programa Interreg Danube.

Na sestanku projekta je FDV-UL zastopal prof. dr. Jaro Berce s Centra za družboslovno informatiko. Namen sestanka je bilo reševanje skupnih projektnih izzivov: od poročanja do financiranja; curriculum; priprava na zbiranje nacionalnih dokumentov s področja projekta in dobrih praks; osnovati on-line prisotnost ter sestanek »steering committee«.

Poudarek sestanka je bil na pripravi, oblikovanju in potrditvi curriculuma, ki bo uporabljen nato v elektronskem učnem orodju Moodle. Razdeljen je na pet modulov: »EU Policies«, »Project Design«, »Project Management«, »Social and Technological Innovation« ter »Innovation in the Business context«. Dogovorjen je bil tudi standardni mednarodni študijski pristop: »Five-Door Approach« pri zasnovi in izvedbi posamezne učne vsebine, ki omogoča samoiniciativno učenje ob predpostavki različnih učnih stilov. Dogovorilo se je tudi katero področje bo pripadalo kateremu partnerju. FDV-UL je prevzel oblikovanje učnih vsebin za: »Uvod v Projektno vodenje« ter »Projektna Tveganja ter bo pomagal pri oblikovanju učnih vsebin: »Uvodu v Social Innovtion« in pri »Toward Sustainability: Introduction to Nature-Based Innovation Practice«.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. september 2017 | v kategoriji: Obvestilo