Dr. Gregor Petrič


1.Prosimo vas, da na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve in s čim se ukvarjate sedaj.

Septembra 1998 sem zagovarjal diplomo z naslovom 'Preverjanje modela spirale molka' pod mentorstvom prof. Ferligojeve in prof. Spichala. Sedaj imam naziv mladega raziskovalca, zaposlen sem na FDV, kjer opravljam tudi nekaj pedagoških obveznosti. Vpisan sem na podiplomski študij 'Komunikologija, teoretsko-metodološka smer, individualni program'.

Trenutno pa se ukvarjam z raziskovanjem družbeno-političnega vidika Interneta, tako s teoretičnega kot empiričnega vidika.

2. V čem vam je študij družboslovne informatike koristil?

Za boljše počutje tako z individualnega kot z ekonomskega vidika. V prvem primeru mislim predvsem na širok spekter znanja, ki sem ga zaužil v teku študija in njegovo praktično uporabnost. Po končani srednji šoli sem si namreč želel predvsem raznolikost in ne ozko usmerjanje, kar se mi je v večji meri tudi uresničilo. V drugem primeru pa mislim na široko ponudbo zaposlitve, ki se mi je ponujala že v času pred diplomo, nakar sem se odločil za akademsko sfero.

3. Komu ta študij priporočate?

Tistim, ki imajo vsaj nekaj interesa za matematiko in računalništvo, pri čemer si želijo razširiti veje znanja v družboslovne vode. Za študij je namreč priporočljivo poznavanje računalniških in matematičnih osnov, ki se jih uporablja pri analiziranju teoretičnih in praktičnih družbenih problemov.

4. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Delo v majhnih skupinah, raziskovalno delo in čas za posvetne zadeve.

5. Kateri predmet se vam je zdel najbolj koristen in zakaj?

Z vidika vloženega dela se mi je zdel najtežji, a po drugi strani tudi najkoristnejši predmet Raziskovanje javnega mnenja. Zahteva namreč intenzivno teoretično branje, ki rezultira v oblikovanju raziskovalnega problema, ta problem pa se potem tudi empirično analizira.

 
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. januar 2014 | v kategoriji: Zaposlitev