Doktorski zagovor - Anja Mohorko


Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije

Anje Mohorko

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum zagovora: 13. april 2015 ob 12:30 uri
Prostor zagovora: FDV - 10
Mentorica: red. prof. dr. Valentina Hlebec
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan
Član komisije: red. prof. dr. Valentin Bucik
Naslov doktorske disertacije: Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. april 2015 | v kategoriji: Obvestilo