Boštjan Kralj


1. Prosimo vas, da na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve in s čim se ukvarjate sedaj.

Po diplomi družboslovne informatike na FDV sem leta 1993 zaključil MBA študij v ZDA. Takoj po vrnitvi iz ZDA sem začel sodelovati z zasebnim podjetjem AKTIVA Group d.o.o. Ljubljana kot vodja projekta. V letu 1994 sem postal direktor pooblaščene investicijske družbe AKTIVA AVANT I d.d., Ljubljana, kar sem še danes. Danes prav tako opravljam dela in naloge direktorja družbe AKTIVA PDZU d.o.o., Ljubljana. V vmesnem času sem se še dodatno izobraževal na Amsterdam Institute of finance in na Harvardu. Poleg prej omenjene funkcije sem še član nadzornega odbora Združenja predsednikov nadzornih svetov, predsednik nadzornega sveta Gradbenega inštituta ZRMK d.d. Ljubljana in družbe Delikatesa d.d., Ljubljana.

2. V čem vam je študij družboslovne informatike koristil?

Na študiju družboslovne informatike sem se natančneje seznanil z numeričnimi metodami, ki se uporabljajo tako v družboslovju, kot tudi pri vodenju in razvoju podjetij. Splošno in prej omenjeno znanje mi je služilo kot izvrstna podlaga za nadalnji študij v izbrani smeri. Ne glede na mojo izbiro nadalnje poslovne poti, bi mi znanja pridobljena pri študiju družboslovne informatike na FDV po moji presoji izjemno koristila tudi v drugih smereh. V primerjavi z drugimi študijskimi smermi in fakultetami, pa je bila velika prednost družboslovne informatike v osebnem in predanem odnosu predavateljev in nosilcev posebnih predmetov do študentov.

3. Komu ta študij priporočate?

Vsem, ki cenijo širino izobrazbe in imajo ambiciozne načrte za prihodnost.

4. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Kot sem že prej omenil, je dejstvo, da ima družboslovna informatika v primerjavi z drugimi študijskimi smermi in fakultetami veliko prednost v osebnem in predanem odnosu predavateljev in nosilcev posebnih predmetov do študentov. Študij družboslovne informatike predstavlja posrečeno kombinacijo študija družboslovnih znanosti v povezavi z matematičnim načinom razmišljanja in metodami, ki daje študentom veliko širino pri izobrazbi ter tako pušča odprta vsa vrata za nadalnje korake v različnih smereh po končanem študiju.

5. Kateri predmet se vam je zdel najbolj koristen in zakaj?

Težko bi bilo izpostaviti en sam predmet, vendar so bili v ospredju zagotovo predmeti pri prof. Južniču, vsi "informatični" predmeti (prof. Trampuž), Matematika in še posebno izvrstno podajani predmeti pri prof. Ferligojevi, ki tvorijo jedro metodoloških znanj.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev