Andrej Savarin


1. Nam Lahko na kratko opišete vašo sedanjo zaposlitev in kako bi umestili znanje družboslovne informatike v vaše delo?

Delam v Šoli za ravnatelje, v javnem zavodu, ki se ukvarja z izobraževanjem ravnateljev in bodočih ravnateljev, le-ti morajo opraviti državni izpit. Ustanova je primerljiva z Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje. Primarno gre za inštitucijo, ustanovljeno s strani države, katere osnovni namen je izobraževanje, v nekaterih segmentih pa tudi raziskovalno delo, kjer sodelujemo tudi s tujino. Po nazivu sem predavatelj, polje mojih zadolžitev pa je izredno široko, tako sodelujem pri evalvacijah, pripravah vprašalnikov, vzpostavitvi informacijskega sistema in internetnih aplikacij, raziskavah, poročilih, pripravi gradiv.

Znanje družboslovne informatike mi izdatno pomaga pri mojem delu. Predvsem v zadnjem letu, ko sem največ delal na pripravi novega informacijskega sistema, za katerega sem oblikoval koncept, katerega je kasneje apliciralo zunanje podjetje. Pri pripravi evalvacij in vprašalnikov, analizi interpretaciji, pripravi poročil, skratka pri vseh bolj metodoloških procesih črpam znanje družboslovne informatike. Srečujem pa se tudi z novimi znanji, predvsem v smislu administracije, s katero se prej nikoli nisem srečeval. Omenil bi različna poročanja, kjer gre za povsem strukturirane postopke, s katerimi sem se srečal povsem na novo.

2. Kako poteka vaš vsakdanjik?

Uradni delavnik je povsem klasičen, od 8h do 16h, od ponedeljka do petka. Sodelovanje pri prirejanju konference lahko delavnik izdatno podaljšajo, da je postorjeno vse, kar je potrebno. Podaljšajo ga tako dnevno, da delam cel dan, občasno pa tudi v vikend. Samo delo pa je precej samostojno in zgleda nekako tako, da dobim določen projekt oziroma nalogo, ki mora biti opravljena do določenega datuma. Vmes oddajam poročila o trenutnem stanju zadolžitve, v katerih svojim nadrejenim pokažem rezultate mojega dela. Skratka, lahko rečem, da sem v svojem delu precej samostojen. Sploh pri že prej omenjenem delu na informacijskem sistemu, kjer sem nekako dobil proste roke in je bila ideja povsem na meni, saj mi je bilo to področje najbližje. Pri drugih projektih, pa na sestankih podajam ideje, mnenja in predloge katere kasneje usklajuje s projektnim vodjo. Same naloge so pripravljene bolj na rok in ne kot dnevne naloge, saj naše delo poteka na podlagi načrtaprojekta.

3. Ali lahko na kratko opišete vaše dosedanje delovne izkušnje povezane z družboslovno informatiko?

Seveda sem delal že kot študent tudi na področju družboslovne informatike. Predvsem bi izpostavil delo na Pedagoškem inštitutu. Bistvena razlika je ta, da je omenjena ustanova primarno raziskovalna, medtem, ko je ustanova v kateri delam sedaj primarno izobraževalna. Na Pedagoškem inštitutu sem sodeloval na področju raziskav, npr. priprava anket, rezultatov in podobno. Tukaj pa je nekoliko manj raziskovanja in je delo bolj aplikativno. Delo na področju same družboslovne informatike, pa sem pričel precej klasično, najprej kot anketar, nato sem vnašal podatke, jih kodiral, itd.

4. Kaj vas je prepričalo za študij družboslovne informatike?

Izbira študija vsekakor ni bila naključna, matematika, logika in statistika so mi nekako ležale, informatika se mi je zdela dokaj zanimiva, nisem pa hotel postati strogo samo informatik, računalničar. Sociologija sama po sebi mi je tudi predstavljala izziv, zato sta se mi družboslovna informatika in FDV nekako vtisnila v spomin, kot dobra mešanica vsega omenjenega. Tudi sam študij mi je dal ogromno. Seveda so stvari, ki so bolj zanimive in tiste, ki niso zanimive. Predvsem sem zadovoljen s pridobljenim znanjem s področja metodologije, saj pri delu vidim, da imam na tem področju določeno prednost pred drugimi.

5. Kako vam je študij družboslovne informatike koristil pri iskanju zaposlitve?

Kar se tiče iskanja zaposlitve sem imel precej sreče, saj se je moja redna zaposlitev razvila iz študentskega dela. Pričelo se je precej klasično, z vnašanjem nekih podatkov, kasneje z nekimi osnovnimi analizami, v nadaljevanju, ko so potrebe s strani delodajalca rasle, pa sem se zaposlil.

6. Kaj bi priporočili maturantom, zakaj naj se odločijo za študij družboslovne informatike?

Tako bom rekel, če jih zanimajo družboslovne vede in hkrati informatika je idealna izbira. Gre za nekakšno vmesno točko med družboslovjem in naravoslovjem. Sam študij je precej raziskovalno naravnan, hkrati pa naj se zavedajo, da se ogromno dela na podatkih in raziskavah, zato je tudi tipologija dela temu primerna.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev