Skoči do osrednje vsebine

Ali je narava dela v želeni organizaciji primerna za Prakso?


Vse organizacije so načeloma primerne, vendar pa delovne naloge oz. zadolžitve v organizaciji, ki ste jo najavili za praktično usposabljanje, morajo spadati v profil družboslovnega informatika

Tipična področja dela, ki v celoti temeljijo na študiju Družboslovne informatike, so naslednja:

  • Spletna analitika
  • Marketing
  • Programiranje
  • Raziskovanje
  • Izdelava in urejanje spletnih mest
  • Optimizacija spletnih mest
  • Razvoj in testiranje aplikacij
  • Statistika
  • Metodologija
  • Razvoj in testiranje IKT aplikacij.

V primeru, da je podjetje oziroma predlagana praksa popolnoma neprimerna, se jo zavrne. Gre za primere kot so npr. telefonist, selitve, receptor, varnostnik, hostesa, nezahtevna administrativna dela, vnos podatkov, računovodska dela, strežba …

V kolikor pa je predlagano delo zgolj bolj ali manj neprimerno, pa je treba opraviti dodatno projektno-raziskovalno nalogo. V tem primeru gre tipično za naslednja dela: zahtevnejša administrativna dela, zahtevnejše anketiranje, zahtevnejši help-desk. Presojo opravi nosilec predmeta; po potrebi opravi pogovor s študentom oziroma z organizacijo.

Na tej osnovi lahko vsak študent večinoma že dovolj dobro oceni, ali je neko delo primerno, zato tega vprašanja v nedvoumnih primerih ni potrebno posebej zastavljati, temveč kar izpolnite najavo organizacije (obrazec je na naslovni strani). Tako ali tako bo na osnovi vaše vloge izvedena presoja in boste o tem, ali je najava odobrena, obveščeni po elektronski pošti. Praviloma bo odgovor pozitiven in to v nekaj dneh.

O ustreznosti najave se boste na govorilnih urah dogovorili z nosilcem predmeta. Brez naše potrditve ustreznosti prakse, slednja ne more biti formalno odobrena in uveljavljena.

Seveda pa v primeru kakršnihkoli nejasnosti nikoli ne oklevajte kontaktirati in razčistiti. Ni pa potrebno kontaktiranje za trivialne zadeve.

Spodaj navajamo primere  za dela, ki zagotovo ne sodijo v Prakso DI in se bodisi zavrnejo bodisi izvedejo z dodatno nalogo.

____________

PRIMER1: Delam v administraciji transportnega podjetja. Ali je to OK za prakso?
Če je vaše delo povsem nezahtevno na nivoju zahtev srednje administrativne šole (npr. pretipkavanje, zapisniki, vnos podatkov), potem to nikakor ni primerna praksa. V primeru nekoliko zahtevnejših opravil (npr. vnos in analiza), pa sprejemljivo le, če se ob tem naredi še relevantna raziskava, npr. o zadovoljstvu zaposlenih, ali pa anketo med šoferji, med poslovnimi partnerji ipd. Navedene raziskave bi morale biti take, da bi koristile podjetju/organizaciji, ki naj sodeluje pri vprašalniku in naj poda feedback na rezultate, hkrati pa morajo biti tudi sicer vsebinsko in metodološko kvalitetne.

PRIMER2: Delam kot anketar in/ali vnašalec podatkov v neko bazo/aplikacijo - je to OK? 
To samo po sebi v splošnem ni delo, za katerega bi potrebovali znanja družboslovne informatike; to lahko delajo vsi študenti, upokojenci, gospodinje in celo dijaki. Načeloma to ne more šteti v prakso. Izjemoma se lahko to dovoli, če se izkaže kot osnova za dodatni projekt. Lahko je to npr. kritičen opis in analiza oziroma evalvacija procesov usposabljanja, kontrole oziroma administracije anketarjev. Lahko je to tudi raziskava med anketarji o pogojih dela, zadovoljstvu, idejah za izboljšanje ipd. Podobno je mogoče razširiti oz. nadgraditi tudi proces kodiranja podatkov.

PRIMER3 : Delam na help-desku (podobno tudi telefonist)?
Tudi to v splošnem ni delo, za katerega bi potrebovali znanja družboslovne informatike, čeprav je bolje kot zgornja primera, posebej, če gre za tehnično zahtevnejše delo help-deska (le v primeru tehnično zelo napredne help-desk pomoči, ki jo spremlja tudi veliko izobraževanja, je to lahko primerno delo za prakso – podobno velja v primeru, ko bi izvajali koordiniranje in analizo oseb, ki delajo na help-desku). Izjemoma je sprejemljivo tudi projektno delo ali pomoč pri organizaciji dela.

V vsakem primeru je potrebna dodatna naloga, ki je odvisna od ustreznosti profila in zahtevnosti. Lahko je to npr. analiza kategorizacije klicev in kritičen opis in evalvacija procesov dela, ali raziskava zadovoljstva strank, sodelavcev, partnerjev. V primeru najenostavnejših opravil (npr. telefonist) bi morala biti povezana raziskava seveda bistveno bolj obsežna kot v primeru zahtevane tehnične podpore na help-desku - raziskava med klienti ali zaposlenimi.

<< Nazaj na stran Praksa


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. oktober 2019 | v kategoriji: Pogosta vprašanja