Zakaj na študij družboslovne informatike po mnenju profesorjev in študentov


Predstavljamo vam 6 najpogostejših razlogov zakaj vpisati študij DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE po mnenju naših študentov in profesorjev.

prijatelji_1100

Najpogostejši razlogi študentov:

 1. Zanimiv predmetnik!

  Študij povezuje izredno širok spekter vsebin iz različnih družboslovnih, raziskovalnih in informacijskih področji, kar študentom omogoča pridobitev širokega nabora znanj in kompetenc. Zraven tega študij omogoča tudi lastno izbiro predmetov iz drugih programov FDV, kot tudi zunaj fakultete oziroma znotraj Univerze v Ljubljani.

 2. Ponuja široke možnosti nadaljnjega študija in kariere doma in v tujini!

  Pomembna prednost študija je, da zaradi širokega nabora znanj, ki ga študentje pridobimo v času študija, omogoča zaposljivost na zelo različnih in širokem spektru delovnih mest. Omogoča nam nadaljnji študij ali kariero na področju  družboslovja, analitike, marketinškega raziskovanja, ekonomije - poslovnih ved, itd. Študij pa nam omogoča tudi študijsko izmenjavo ali prakso v tujini, saj ima katedra in fakulteta sklenjene pogodbe na številnih univerzah v tujini (npr. Švedska, Danska).  

 3. Povezava teorije in prakse!

  Študij družboslovne informatika je zastavljen tako, da v čim večji meri povezuje naša teoretična znanja s praktičnimi. S praktičnim delom se spoznamo že med samimi predavanji, hkrati pa ima Družboslovna informatika veliko številu ur namenjenih obvezni praksi v podjetjih.  S tem nas odlično opremi za vstop na trg dela, saj se že v času študija spoznamo z bodočimi delodajalci.

Razlogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpogostejši razlogi profesorjev:

 1. Odlične možnosti zaposlitve!

  Družboslovni informatiki izbirajo široka področja zaposlitve, od družboslovja do računalništva. Formalno je najpogostejše delovno mesto diplomantov "analitik" in "vodja projektov", tipična področja pa so: spletne storitve in nastop, računalništvo, marketinško raziskovanje, metodologija/statistika, pa tudi svetovanje, podjetništvo, management in akademsko raziskovanje.

 2. Študij prihodnosti!

  Internet, Facebook, pametni telefoni itd. vse bolj vstopajo v naša življenja. Podobno, se informatika vse bolj prepleta z družbenimi vedami. Družboslovni vidiki (socialna omrežja, zasebnost, virtualno organiziranje in komuniciranje ipd.) informacijskih proizvodov/storitev postajajo zato vse bolj pomembni. Za razumevanje sodobne družbe - in za delovanje v njej - je ključna interdisciplinarnost.

 3. Visoka dodana vrednost študija!

  Veliko praktičnega dela, dobri predavatelji, razmeroma majhne skupine, raznovrstni predmeti - postopno preoblikujejo (pogosto zmedene) bruce v profilirane diplomante. Diplomanti družboslovne informatike so uspešni in zaposljivi. Delež diplomantov družboslovne informatike, ki tudi doktorira, je izredno visok.

Povezane vsebine:


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. januar 2017 | v kategoriji: Obvestilo