Vsebine katedre

Za obdobje:

Valentina Hlebec

Podroćje dela: Akademski sektor, družboslovno raziskovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Matej Jovan

Področje dela: Javni sektor, raziskovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Toni Gril

Področje dela: Zasebni sektor, Tržno raziskovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Rok Činkole

Področje dela: Zasebni sektor

19. januar 2016 | Zaposlitev

Tadeja Kolenc

podjetništvo in svetovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Alenka Planinc

Področje dela: Zasebni sektor, Management

19. januar 2016 | Zaposlitev

Urška Grahek

Zasebni sektor, Management, podjetništvo in svetovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Tina Kogovšek

Področje dela: Akademski sektor, Družboslovno raziskovanje

19. januar 2016 | Zaposlitev

Matjaž Robinšak

Zaposlen: Inštitut Jožef Štefan

19. januar 2016 | Zaposlitev

Andrej Motl

Področje zaposlitve: Spletna analitika in optimizacija

19. januar 2016 | Zaposlitev