Vsebine katedre

Za obdobje:

Spletno-oko.si

Mihelič Lija; Pestotnik Andreja; Veselič Gorazd

18. marec 2016 | Projekti

(FP5) WebSM: Web Survey Methodology

Berzelak Jernej; Lozar-Manfreda Katja; Vehovar Vasja

18. marec 2016 | Projekti

EnKlikAnketa (1KA) - orodje za izdelavo spletnih anket

Vehovar Vasja; Veselič Gorazd; Kuščer Mitja

18. marec 2016 | Projekti

Programski paket Pajek za analizo socialnih omrežij

Mrvar Andrej

18. marec 2016 | Projekti