Društvo DID

  • Društvo DID

Predstavitev društva DID

DID logo

Društvo DID ali Društvo družboslovnih informatikov je študentsko društvo, ki deluje že od leta 2009 in je namenjeno študentom družboslovne informatike in vsem ostalim študentom in posameznikom, ki se tako ali drugače srečujejo z družboslovno informatiko. Naše poslanstvo je povezati študente družboslovne informatike in jim ponuditi zanimive in uporabne obštudijske dejavnosti ter povezati različne generacije tako študentov kot diplomantov. Ker je poglavitni namen društva povezati študente, DID ponuja veliko priložnosti za medgeneracijsko druženje, kot so letni pikniki, spoznavna kava za bruce, prav tako pa so v okviru DID-a organizirane razne delavnice, okrogle mize in predavanja, ki nudijo zbiranje novega znanja in kompetenc, ki so za študente uporabni tako tekom njihovega šolanja, kot tudi po koncu študija. DID za svoje člane predstavlja skupnost, ki ponuja pomoč pri raznih problemih, na katere študenke in študentje naletijo tekom svojega študija.

Ker verjamemo, da je stik s soštudenti pomemben dejavnik kvalitetnega in zanimivega študijskega procesa, vas vabimo, da se nam pridružite in tako izboljšate svoj študij na Fakulteti za družbene vede. Dobrodošli v DID!


Kontakt

E-pošta: did.drustvo@gmail.com

Facebook: Društvo DID

Aktivnosti

  • 30. maj 2019 - Tradicionalni 14. DID piknik
  • 1. oktober 2019 - Sprejem novih študentov v 1. letnik
  • Oktober 2019 - Spoznavna kava
  • Oktober 2019 - Sejem društev (možna včlanitev v društvo DID)