Priložnost za delo na Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist - Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu


Vse zainteresirane študentke in študente smeri novinarstvo (prva in druga stopnja), sociologija (prva stopnja), analitska sociologija (prva in druga stopnja) in družboslovna informatika (visokošolski program), vabimo k sodelovanju pri Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist, ki se bo od 1. marca do 31. junija, izvajal na Fakulteti za družbene vede. Namen projekta je analiza medijskih reprezentacij in iskanje rešitev za problematiko trpinčenja starejših v novinarskem poklicu. Cilj projekta je novinarje in splošno javnost soočiti s stereotipi in predsodki o starosti ter tako zmanjšati tveganje, da bi se prakse in posledice trpinčenja starih zaposlenih tolerirale, stereotipi in predsodki pa nezavedno reproducirali.

Cilji:

-              zaposlene v novinarskem poklicu in širšo javnost soočiti z lastnimi stereotipi o starosti

-              omogočiti lažje in hitrejše zaznavanje primerov trpinčenja

-              povečati medgeneracijsko solidarnost med zaposlenimi

-              ozavestiti novinarje glede slabih praks poročanja o starosti

Primarne delovne naloge študenta oz. študentke:

-              pregled in izbor člankov na temo trpinčenja starih zaposlenih v dnevnih tiskanih časopisih (Delo, Večer in Finance)

-              šifriranje člankov in deskriptivna analiza medijskih reprezentacij starosti s posebnim poudarkom na trpinčenju zaposlenih (predznanje s področja analize vsebin je zaželeno, ni pa potrebno)

-              sodelovanje pri pripravi dokumenta v katerem bodo zbrane dobre in problematične prakse poročanja o starosti s posebnim poudarkom na trpinčenju starih zaposlenih

-              sodelovanje pri javni razpravi na temo trpinčenja starih zaposlenih

-              poročanje oz. izpolnjevanje obrazcev o opravljenem delu

Trajanje in obremenitev:

Projekt se začne s 1. marcem 2019 in traja štiri mesece. Predvideno število ur, ki jih študent oz. študentka v tem času opravi na projektu je 160 (v povprečju 10 na teden). Delo je plačano.

Kompetence, ki jih bo lahko študent ali študentka na projektu pridobil oz. pridobila:

-              kompleksno novinarsko in strokovno izražanje

-              kritično pojasnjevanje aktualnih problemov in iskanje rešitev zanje

-              kritično ovrednotenje delovanja medijev

-              organizacija raziskovalnega procesa in kritično ovrednotenje in interpretacija rezultatov

-              sociološka analiza medijskega diskurza

-              poznavanje osnov kodiranja in kvalitativne analiza vsebin

-              poglobljeno razumevanje pomena medijev in predvidevanje njihovega učinka na delovanje družbe

Za študente in študentke, ki bodo sodelovali na projektu mora veljati, da:

-              so za čas trajanja projekta vpisani v javno veljaven študijski program na do/podiplomski ravni v RS, niso pavzerji,

-              niso v delovnem razmerju, samostojni podjetniki, posamezniki ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb,

-              niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda,

-              v okviru aktualnega odpiranja sodelujejo samo v enem projektu ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) ali PKP (Po kreativni poti do znanja),

-              na projektih ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) ali PKP (Po kreativni poti do znanja) še niso sodelovali.

Prijava:

Kandidati morajo svoj interes za sodelovanje pri projektu sporočiti prof. dr. Alenki Švab (alenka.svab@fdv.uni-lj.si) po elektronski pošti najkasneje do torka 19. februarja. Priložiti morajo kratek strokovni življenjepis in motivacijsko pismo (do 500 besed).

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2019 | v kategoriji: Obvestilo