Skoči do osrednje vsebine

Vsebine katedre

Za obdobje:

Ekskurzija študentov sociologije in arhitekture v Berlin

Od 12. do 16. aprila 2023 se je skupina študentov sociologije in arhitekture udeležila ekskurzije Multidisciplinarni pristop k urbani transformaciji, ki je potekala pod strokovnim mentorstvom prof. dr. Marjana Hočevarja, izr. prof. dr. Matjaža Uršiča in asist. Domna Žalaca, v sodelovanju s študentskim sociološkim društvom SocioKlub,

17. november 2023 | Ekskurzije

V zadnji številki Družboslovnih razprav izšla članka dr. Zdenke Šadl in dr. Otta Gerdine

Članka dveh članov katedre za analitsko sociologijo sta izšla v 103. številki Družboslovnih razprav.

10. november 2023 | Obvestilo, Objave

Monografija z naslovom GROUP MANAGEMENT OF STRESS-RELATED EMOTIONS IN THE WORKPLACE

Avtorice v knjigi analizirajo fenomen skupnosti za spoprijemanje, ki se razvijejo skozi prakse in delovanje in pomagajo zaposlenim preživeti v stresnih delovnih okoljih. Delovne skupine postanejo skupnosti za spoprijemanje, ki omogočajo skrb za drugega in skupinsko odzivanje na stresne okoliščine, s katerimi se soočajo pri delu. Pri tem oblikujejo drugačen pogled na stres, ki presega individualistično in zato apolitično perspektivo, ki je dominantna v managerskem diskurzu.

16. avgust 2023 | Obvestilo