Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje študentov FDV v skupnih projektih z mednarodno vojaško enoto


Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani, skupaj z univerzama iz Budimpešte in Trsta, aktivno sodeluje z »Multinational Land Force  (MLF)«, ki ima svoj sedež v Vidmu v Italiji. Univerze imajo z MLF podpisan sporazum o sodelovanju, ki omogoča široko paleto aktivnega sodelovanja.

V mesecu marcu letos so potekali obiski s predstavitvami aktualnih vsebin sodelovanja v letu 2023. Mobilna ekipa, sestavljena iz visokih častnikov AUT, HUN, ITA in SVN, je izvedla predstavitve v Gorici, Budimpešti in Ljubljani. V Gorici in Ljubljani so se le teh udeležili tako profesorji kot tudi zainteresirani študenti, v Budimpešti pa je bila predstavitev izvedena samo za vodstvo »vojaškega« izobraževalnega programa (poleg študentov se v tej ustanovi namreč izobražujejo tudi kadeti – bodoči častniki). Na predstavitvah je bil pojasnjen program dela, ki je letos ponudil študentom drugačen način dela od dosedanjega. Predstavniki MLF so v grobem podali okvir scenarija za mednarodno vajo Clever Ferret 2023 (CF23), študentom in kadetom pa je bila dana naloga, da iz tega zelo grobega opisa pripravijo »okolje« za vajo ter na le tem izgradijo scenarij vaje.

Vključevanje študentov v tovrstne projekte je prostovoljno in odziv se z leti povečuje. Tako se je letos na FDV za ta projekt (različne faze) odločilo skupno 11 študentk in študentov. Pri prvi nalogi, oblikovanju kompleksnega okolja, ki vodi v krizo in državljansko vojno v namišljenem geografskem okolju, so sodelovali vsi prijavljeni študenti. V predpisanem roku so vsi izpolnili svoje naloge in oddali produkte, ki so potem služil kot podlaga za izvedbo vaje po metodi »vojnih iger«, poimenovano »Knights Move 2023 (KM23)«, ki je bila ob mednarodni udeležbi tako študentov kot predstavnikov v MLF sodelujočih oboroženih sil, izvedena v Vidmu sredi meseca junija letos.

Zainteresirani študenti in kadeti so po zaključku vaje »KM23« dobili usmeritve in informacije, da so povabljeni tudi na vajo »CF23«, ki se bo odvijala od septembra do sredine oktobra na velikem vojaškem vadišču Capo Teulada na Sardiniji in sicer v vlogah »civilnih akterjev« na območju izvajanja bojnih delovanj mednarodne enote, ki je z mandatom ZN napotena na območje spopadov treh med seboj sprtih narodov. Naloge študentov na vaji so bile načrtovane in izvedene po različnih scenarijih in dodeljene so jim bile vsebinsko zelo različne vloge »nekinetičnega« značaja. Tako so se morali vživeti in odigrati vloge lokalnih vplivnežev, predstavnikov mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, pa tudi aktivnosti v nebojnem delovanju gverilskih skupin – predvsem v smislu propagandnega in  proti propagandnega delovanja z uporabo klasičnih in sodobnih metod.

Vaja CF23 je bila mednarodna in doprinos študentov in kadetov je bil večkrat izpostavljen kot izjemno pozitiven. Vodstvo MLF udeležencem skupnih aktivnosti po izvedenih nalogah podeli certifikate o sodelovanju za efektiven čas, vložen v pripravo in izvedbo vaje. Večina udeležencev/študentov, ki so se udeležili aktivnosti v letih 2022/23, je zadovoljnih s takimi oblikami sodelovanja, v njih vidijo dodano vrednost za bodočo kariero, naj si bo civilna ali vojaška.

Seznanjeni smo, da trenutno potekajo intenzivne priprave na obeležitev 25. obletnice delovanja MLF. Na sedežu brigade Julia (ki je nosilna enota MLF) v Vidmu, se že postavlja stalna razstava o četrt stoletnem delovanju te najstarejše vojaške povezave taktične ravni, v kateri neprekinjeno deluje Slovenija in Slovenska vojska. V sklopu le te bo predstavljeno tudi aktivno sodelovanje z univerzami. Razstava bo predvidoma odprta 14. decembra letos, na dan, ko bodo potekale tudi slovesnosti v počastitev delovanja MLF.

Avtor teksta: doc.dr. Jelena Juvan, predstojnica Katedre za obramboslovje

Avtor fotografij: MLF

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. november 2023 | v kategoriji: Obvestilo