Skoči do osrednje vsebine

Poziv Katedre za obramboslovje k javni razpravi o spremembah zakona o visokem šolstvu


Katedra za obramboslovje je dne 2.februarja 2022 predsedniku Državnega zbora poslala spodnje pismo kot odgovor na novo vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki se nanaša na ustanovitev visokošolskega vojaškega zavoda, ki je bila vložena 28. januarja 2022.

 

Stališče Katedre za obramboslovje do predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu vloženega dne 28.1.2022

Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Igor Zorčič,

na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede UL smo ugotovili, da so poslanci s prvopodpisanim gospodom Jožefom Horvatom v parlamentarno proceduro dne 28.1.2022 vložili novo vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki se nanaša na ustanovitev visokošolskega vojaškega zavoda. Poleg tega smo ugotovili, da je poslanec Jurij Lep o tej zadevi med poslanskimi vprašanji ministrom spraševal obrambnega ministra Mateja Tonina (31.1.2022). Ugotavljamo, da se v novi vsebini predloga zakona povsem spreminjajo členi vloženega zakona v primerjavi s predlogom spremembe zakona vloženega dne 25.11.2021.  Ta nova vsebina členov se sedaj nanaša na ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda za področje vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Želimo vas opozoriti, da gre za vprašanje širšega nacionalno-varnostnega interesa, o katerem bi morala biti seznanjena širša javnost, pa tudi posebne strokovne javnosti na področju visokošolskega izobraževanja ter na področju nacionalne in mednarodne varnosti. Ker poslanci ponovno predlagajo skrajšani postopek za obravnavo njihovega predloga in celo trdijo, da gre za manjše spremembe v Zakonu o visokem šolstvu, bi vas želeli opozoriti, da po našem mnenju ne gre za manjše spremembe, saj bo na podlagi teh sprememb prvič v zgodovini Slovenije ustanovljena samostojna visokošolska vojaška ustanova, ki bo v sistem visokošolskega izobraževanja vnesla pomembne novosti – namreč finansiranje s strani enega od ministrstev (pristojnega za obrambo) in ne iz skupnih sredstev za visokošolsko izobraževanje. Zato vas prosimo, da predlagani zakon obravnavate po rednem postopku in z javno predstavitvijo mnenj in s tem omogočite tudi nam, ki sodimo v strokovno javnost, da bomo o predlogu zakona lahko povedali svoje mnenje.

Poleg tega opozarjamo, da mora biti  področje urejanja vojaških zadev v vsaki demokratični državi podvrženo strogemu civilnemu nadzoru. Želja po skrajšanem postopku za obravnavo ob hkratnem izločanju temeljne civilne stroke bi predstavljala precendenčno digresijo v procesu demokratičnega civilnega nadzora nad vojaškimi zadevami v Republiki Sloveniji.

 

Pričakujemo, da bo ministrstvo za obrambo bolj jasno in celovito predstavilo javnosti svoje načrte glede organizacije in delovanja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v prihodnje. Iz odgovora, ki ga je dal minister za obrambo Matej Tonin poslancu Juriju Lepu, lahko sklepamo, da minister ni seznanjen z nekaterimi ključnimi podrobnostmi glede dosedanjega sistema izobraževanja za potrebe častniškega zbora Slovenske vojske.

V častniškem zboru je namreč precejšnje število diplomiranih obramboslovcev, ki so trenutno tudi na zelo visokih poveljniških položajih (poveljnik poveljstva sil, poveljnik Centra vojaških šol).

Omenimo naj, da so v preteklosti bili na čelu Generalštaba SV vsaj trije diplomirani obramboslovci, in da so vsi častniki, ki so končali podiplomska vojaška šolanja v tujini, svoje diplome nostrificirali na študiju obramboslovja. Dodatno naj vas seznanimo, da prav na doktorskem študiju družboslovja in humanistike poteka akreditirana  študijska smer vojaških družboslovnih študij (na FDV). To, in pa naš študijski program, kaže, da se s področjem vojaške znanosti že desetletja (od 1975 dalje) ukvarjamo prav na  Katedri za obramboslovje (Fakulteta za družbene vede).

Glede na dosedanjo vlogo, ki smo jo imeli pri izobraževanju številnih častnikov in častnic Slovenske vojske, bi pričakovali, da bi se predlagatelji o svojih načrtih glede ustanovitve vojaškega visokošolskega zavoda posvetovali tudi z nami, kar se v primeru zadnjega vloženega predloga ni zgodilo. Prosimo torej, da nam s postopkom obravnave predlaganega zakona, kjer bo možna široka javna razprava, omogočite, da tudi strokovnjaki povemo svoja mnenja in predloge glede vojaškega izobraževanja.

V zaključku naj še opozorimo, da se v prihodnjih mesecih ne bo zgodilo nič radikalno nujnega, kar bi upravičevalo nujnost takojšnje ustanovitve visokošolskega vojaškega zavoda brez javne razprave. Namreč, fakultete, ki že sedaj sodelujemo pri oblikovanju prihodnje oblike izobraževanja častnikov SV,  kot jo je predlagala Slovenska vojska, smo v postopku akreditacije novih izbirnih predmetov  na fakultetah in na univerzah, ki se bodo izvajali šele v 3. letniku študentske populacije, ki bi se jeseni vpisala v prvi letnik, torej v študijskem letu 2025/26.

 

       

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. februar 2022 | v kategoriji: Obvestilo