Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izvedena že 3. študentska konferenca o mednarodnih odnosih


4. in 5. maja je na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani  potekala 3. študentska konferenca  o mednarodnih odnosih. Konference se je udeležilo 24 študentov dodiplomskega študija, 14 študentov magistrskega študija, 7 študentov doktorskega študija in 17 članov akademskega odbora. Teh 62 udeležencev prihaja s 17 univerz: Univerza v Beogradu, Graduate Institute Ženeva, Univerza v Göteborgu, Univerza v Gradcu, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza v Ljubljani, Univerza v Marburgu, Masarykova univerza, Univerza v Passauu, Univerza v Prištini, Univerza za ekonomijo in poslovanje v Pragi, Univerza v Salentu, Univerza v Sarajevu, Univerza Cirila in Metoda Skopje, Univerza v Uppsali, Univerza v Varšavi in Univerza v Zagrebu.

Konferenca je že tretje leto služila kot priložnost za pridobivanje izkušenj na področju strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela, ter za popularizacijo znanstvenih in strokovnih področij MO in evropske študije. 

Udeleženci so predstavili prispevke v naslednjih tematskih sklopih: Pristopni proces držav Zahodnega Balkana k EU, Rusija, multilateralizem in MO, Diplomacija in oblikovanje zunanje politike, Večplastne grožnje mednarodnemu miru in varnosti, Arhitektura politik Evropske unije, Materialni in idejni dejavniki v mednarodnih odnosih, Ruska agresija na Ukrajino, Aktualni izzivi mednarodnega varstva okolja in njegove evropske perspektive ter Evropska integracija – ocena stanja. Program konference je dostopen na naslednji povezavi. 

Konferenco so popestrili grafični zapisovalci, ki so v sklopu Erasmus+ projekta obiskali razprave v četrtek – njihove izdelke si lahko ogledate v foto galeriji. 

Prav tako pa konferenca ne bi bila možna brez podpore Globallisa, EDYN, Katedre in centra za mednarodne odnose ter Fakultete za družbene vede.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On 4 and 5 May, the 3rd Student Conference in International Relations took place at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. The conference was attended by 24 undergraduate students, 14 Master's students, 7 PhD students and 17 members of the Academic Board. A total of 62 participants from 17 universities attended the conference: University of Belgrade, Graduate Institute Geneva, University of Gothenburg, University of Graz, Koper Scientific Research Centre, University of Ljubljana, University of Marburg, Masaryk University, University of Passau, University of Pristina, University of Economics and Business in Prague, University of Salento, University of Sarajevo, Cyril and Methodius University of Skopje, University of Uppsala, University of Warsaw and University of Zagreb. 

For the third year in a row, the conference has served as an outlet to offer students the opportunity to gain experience in the field of professional and scientific research work and  to promote the scientific and professional fields of IR and European Studies. 

The participants presented papers in the following thematic clusters: Western Balkan states' EU accession process, Russia, multilateralism, and IR, Diplomacy and foreign policymaking, Multi-verse threats to international peace and security, European Union policy architecture, Material and ideational factors in international relations, Russian aggression on Ukraine, Current challenges of international environmental protection and European perspectives, and European integration - state of the art? Detailed conference programme is available on the following link. 

The conference was enriched by graphic recordists who visited debates on Thursday as part of an Erasmus+ project – their works are at display in photo gallery.

The conference has been supported by Globallis, EDYN, The Chair and Center for international relations and the Faculty of Social Sciences.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. maj 2023 | v kategoriji: Obvestilo, Objave, Aktualno, Novice