Učbenik o osnovah znanstvenega pisanja v znanosti o mednarodnih odnosih


Učbenik, ki sta ga pripravila asist. dr. Jure Požgan in izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko, je namenjen študentom dodiplomskega študija mednarodnih odnosov, oziroma tistim, ki se začenjajo seznanjati z znanstvenim raziskovanjem in pisanjem na področju mednarodnih odnosov. Najbolj je učbenik primeren za uporabo v 1. letniku omenjenega programa, in sicer neposredno pri predmetu Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo, kjer avtorja upava, da bo služil kot dober pripomoček pri usvajanju temeljnega učnega cilja, tj. usposobiti študente za raziskovanje in pisanje strokovnih in znanstvenih besedil, zlasti raziskovalnih esejev in seminarskih nalog. Namen učbenika je, da študente opolnomoči s temeljnim znanjem, ki ga potrebujejo, da začenjajo samostojno izvajati znanstveno raziskovanje in pisanje v tej disciplini. Poleg potrebnega konceptualnega znanja učbenik ponuja tudi sistematično izgradnjo naslednjih kompetenc: obvladovanje iskanja in klasifikacije različnih virov za znanstveno raziskovanje, pisno izražanje in oblikovanje znanstvenih besedil ter razvijanje raziskovalnih analitičnih sposobnosti, sposobnost jasne argumentacije in zmožnosti sinteze znanstvenih ugotovitev. 

Spletni dostop >>

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. oktober 2021 | v kategoriji: Obvestilo