Skoči do osrednje vsebine

Študentska konferenca o mednarodnih odnosih (2024)


Študentsko društvo za mednarodne odnose Globallis v sodelovanju s Katedro in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira že četrto Študentsko konferenco o mednarodnih odnosih. Konferenca bo potekala med 9. in 10. majem 2024 v sklopu tedna Evrope. Osnovna cilja organizacije študentske konference sta:

 • študentom ponuditi priložnost pridobivanja izkušenj na področju strokovnega in znanstvenega raziskovalnega dela in
 • popularizirati znanstveno in strokovno področje Mednarodnih odnosov.

Za potrebe četrte zaporedne študentske konference je razpisanih sedem tematskih sklopov, in sicer: i) Evropska integracija; ii) EU kot globalni akter; iii) o suverenosti; iv) Združeni narodi; v) varstvo okolja; vi) izzivi Zahodnega Balkana; vii) zunanja politika.

Akademski odbor sestavljajo: 

 • prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UL FDV), Slovenija;
 • prof. dr. Julija Brsakoska Bazerkoska, Univerza Cirila in Metoda, Pravna fakulteta, Severna Makedonija; 
 • doc. dr. Danijel Crnčec, UL FDV, Slovenija;
 • prof. dr. Susanna Cafaro, Univerza v Salentu, Italija;
 • Francesco Spera, doktorski kandidat, Univerza v Salentu, Italija;
 • prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina;
 • izr. prof. dr. Marko Lovec, UL FDV, Slovenija;
 • doc. dr. Marko Kovačević, Univerza v Beogradu, Fakulteta za politične vede, Srbija;
 • doc. dr. Faris Kočan, UL FDV, Slovenija;
 • doc. dr. Federico Donelli, Univerza v Trstu, Italija;
 • doc. dr. Josip Lučev, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za politične vede, Hrvaška;
 • prof. dr. Ljubica Jelušič, UL FDV, Slovenija;
 • doc. dr. Jure Požgan, UL FDV, Slovenija; 
 • doc. dr. Ljupcho Stojkovski, Univerza Cirila in Metoda, Inštitut za globalno politiko in pravo, Severna Makedonija;
 • doc. dr. Anastas Vangeli, UL EF, Slovenija. 

 

----

The Student Association for International Relations Globallis, in cooperation with the Chair and Center for International Relations of the Faculty of Social Sciences, is organizing the fourth Student Conference on International Relations. The conference will take place between 9 and 10 May 2024 as part of the European week. The basic objectives of the organization of the student conference are:

 1. to offer students the opportunity to gain experience in the field of professional and scientific research work and;
 2. to popularize the scientific and professional field of International Relations.

For the needs of the fourth consecutive student conference, seven thematic clusters are identified. Those are: i) European integration; ii) EU as a Global Actor; iii) On sovereignty; iv) the United Nations; v) Environmental protection; vi) Challenges in the Western Balkans; vii) Foreign Policy. 

The academic committee is consisted of: 

  • Prof. Dr. Ana Bojinović Fenko, University of Ljubljana, Faculy of Social Sciences (UL FDV), Slovenia;
  • Prof. Dr. Julija Brsakoska Bazerkoska, University of Ciril and Metod, Faculty of Law, North Macedonia; 
  • Assist. Prof. Dr. Danijel Crnčec, UL FDV, Slovenia;
  • Prof. Dr. Susanna Cafaro, University of Salento, Italy;
  • Francesco Spera, PhD candidate, University of Salento, Italy;
  • Prof. Dr. Nedžma Džananović Miraščija, University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina;
  • Assoc. Prof. Dr. Marko Lovec, UL FDV, Slovenia;
  • Assist. Prof. Dr. Marko Kovačević, Univerza u Beogradu, Fakultet političih nauka, Serbia;
  • Assist. Prof. Dr. Faris Kočan, UL FDV, Slovenia;
  • Assist. Prof. Dr. Federico Donelli, University of Trieste, Italy;
  • Assist. Prof. Dr. Josip Lučev, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Croatia;
  • Prof. Dr. Ljubica Jelušič, UL FDV, Slovenia;
  • Assist. Prof. Dr. Jure Požgan, UL FDV, Slovenia; 
  • Assist. Prof. Dr. Ljupcho Stojkovski, University of Ciril and Metod, Institute for global politics and law, North Macedonia. 
  • Assist. Prof. Dr. Anastas Vangeli, Faculty of Economics, Slovenia. Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. maj 2024 | v kategoriji: Obvestilo