Skoči do osrednje vsebine

Študentska konferenca o mednarodnih odnosih (2023)


Študentsko društvo za mednarodne odnose Globallis v sodelovanju s Katedro in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira že tretjo Študentsko konferenco o mednarodnih odnosih. Konferenca bo potekala med 4. in 5. majem 2023 v sklopu tedna Evrope. Osnovna cilja organizacije študentske konference sta:

  • študentom ponuditi priložnost pridobivanja izkušenj na področju strokovnega in znanstvenega raziskovalnega dela in
  • popularizirati znanstveno in strokovno področje Mednarodnih odnosov.

Za potrebe tretje zaporedne študentske konference je razpisanih deset tematskih sklopov, in sicer: i) vloga in pomen teorij mednarodnih odnosov; ii) mednarodno trgovanje in razvoj v kontekstu svetovnih kriz; iii) moč mednarodnega prava; iv) grožnje mednarodnemu miru in varnosti; v) aktualni izzivi diplomacije in oblikovanja zunanje politike; vi) pokonfliktna obnova in sprava; vii) izzivi podnebnih sprememb; viii) širitvena politika Evropske unije do Zahodnega Balkana; ix) izzivi evropske integracije; x) ruska agresija nad Ukrajino. 

Vodja študentske konference je Patrik Marčetič, pri organizaciji mu pomaga tudi študentsko društvo GLOBALLIS. 

Znanstveni odbor sestavljajo: prof. dr. Zlatko Šabič, prof. dr. Ana Bojinović Fenko, izr. prof. dr. Julija Brzakoska Bazerkoska, izr. prof. dr. Rok Zupančič, doc. dr. Danijel Crnčec, doc. dr. Boris Lučev, doc. dr. Faris Kočan in asist. dr. Marko Kovačević. 

 

------

The Student Association for International Relations Globallis, in cooperation with the Chair and Center for International Relations of the Faculty of Social Sciences, is organizing the third Student Conference on International Relations. The conference will take place between 4 and 5 May 2023 as part of the European week. The basic objectives of the organization of the student conference are:

  1. to offer students the opportunity to gain experience in the field of professional and scientific research work and;
  2. to popularize the scientific and professional field of International Relations.

For the needs of the third consecutive student conference, ten thematic clusters are identified. Those are: i) Explanatory power of IR theory; ii) International trade and development models considering global crises; iii) Strength of international law; iv) Multi-verse threats to international peace and security; v) Current challenges of diplomacy and of foreign policy-making; vi) Post-conflict reconstruction and reconciliation; vii) Climate change challenges; viii) Western Balkans states' European Union accession process; ix) European integration - state of the art?; x) Russian aggression on Ukraine.

The leader of the student conference is Patrik Marčetič.

The scientific committee is consisted of: prof. dr. Zlatko Šabič, prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Assoc. prof. dr. Julija Brzakoska Bazerkoska, Assoc. prof. dr. Rok Zupančič, Assist. Prof. dr. Danijel Crnčec, Assist. Prof. dr. Boris Lučev, Assist. Prof. dr. Faris Kočan and Teaching Assistant dr. Marko Kovacevic.

 Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. oktober 2022 | v kategoriji: Obvestilo