Skoči do osrednje vsebine

Študentska konferenca o mednarodnih odnosih (2023)


Študentsko društvo za mednarodne odnose Globallis v sodelovanju s Katedro in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira že tretjo Študentsko konferenco o mednarodnih odnosih. Konferenca bo potekala med 4. in 5. majem 2023 v sklopu tedna Evrope. Osnovna cilja organizacije študentske konference sta:

 • študentom ponuditi priložnost pridobivanja izkušenj na področju strokovnega in znanstvenega raziskovalnega dela in
 • popularizirati znanstveno in strokovno področje Mednarodnih odnosov.

Za potrebe tretje zaporedne študentske konference je razpisanih deset tematskih sklopov, in sicer: i) vloga in pomen teorij mednarodnih odnosov; ii) mednarodno trgovanje in razvoj v kontekstu svetovnih kriz; iii) moč mednarodnega prava; iv) grožnje mednarodnemu miru in varnosti; v) aktualni izzivi diplomacije in oblikovanja zunanje politike; vi) pokonfliktna obnova in sprava; vii) izzivi podnebnih sprememb; viii) širitvena politika Evropske unije do Zahodnega Balkana; ix) izzivi evropske integracije; x) ruska agresija nad Ukrajino. 

Vodja študentske konference je Patrik Marčetič, pri organizaciji mu pomaga tudi študentsko društvo GLOBALLIS. 

Znanstveni odbor sestavljajo:

 • prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UL FDV), Slovenija;
 • prof. dr. Julija Brsakoska Baserkoska, Univerza Cirila in Metoda, Pravna fakulteta, Severna Makedonija; 
 • doc. dr. Danijel Crnčec, UL FDV, Slovenija;
 • prof. dr.  Filip Ejdus, Univerza v Beogradu, Fakulteta za politične vede, Srbija;
 • prof. dr. Stefano Guzzini, Univerza v Uppsali, Švedska;
 • asist. Ajda Hedžet, doktorska kandidatka, UL FDV, Slovenija;
 • doc. dr. Marko Kovačević, Univerza v Beogradu, Fakulteta za politične vede, Srbija;
 • doc. dr. Faris Kočan, UL FDV, Slovenija;
 • prof. dr Anna Leander, Podiplomski inštitut v Ženevi, Švica; 
 • doc. dr. Josip Lučev, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za politične vede, Hrvaška;
 • asist. Melika Mahmutović, doktorska kandidatka UL FDV, Slovenija;
 • doc. dr. Jure Požgan, UL FDV, Slovenija;
 • asist. Mario Schäfer, Univerza v Passau, Nemčija;
 • doc. dr. Ljupčo Stojkovski, Univerza Cirila in Metoda, Pravna fakulteta, Severna Makedonija;
 • izr. prof. dr. Rok Zupančič, UL FDV, Slovenija. 

 

Program konference je na voljo tukaj.

Povzetki študentskih prispevkov so objavljeni tukaj.

 

------

The Student Association for International Relations Globallis, in cooperation with the Chair and Center for International Relations of the Faculty of Social Sciences, is organizing the third Student Conference on International Relations. The conference will take place between 4 and 5 May 2023 as part of the European week. The basic objectives of the organization of the student conference are:

 1. to offer students the opportunity to gain experience in the field of professional and scientific research work and;
 2. to popularize the scientific and professional field of International Relations.

For the needs of the third consecutive student conference, ten thematic clusters are identified. Those are: i) Explanatory power of IR theory; ii) International trade and development models considering global crises; iii) Strength of international law; iv) Multi-verse threats to international peace and security; v) Current challenges of diplomacy and of foreign policy-making; vi) Post-conflict reconstruction and reconciliation; vii) Climate change challenges; viii) Western Balkans states' European Union accession process; ix) European integration - state of the art?; x) Russian aggression on Ukraine.

The leader of the student conference is Patrik Marčetič.

The scientific committee is consisted of:

 • Prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za družbene vede (UL FDV), Slovenia;
 • Prof. dr. Julija Brsakoska Baserkoska, Univerzitet Ss. Kiril i Metodij vo Skopje, Praven fakultet, North Macedonia;
 • Assist. prof. dr. Danijel Crnčec, UL FDV, Slovenia;
 • Assoc. prof. dr.  Filip Ejdus, Univerza u Beogradu, Fakultet političih nauka, Serbia;
 • Prof. dr. Stefano Guzzini, Uppsala University, Sweden;
 • Assist. Ajda Hedžet, PhD Candidate at UNI LJ FDV, Slovenia;
 • Assist. prof. dr. Marko Kovačević, Univerza u Beogradu, Fakultet političih nauka, Serbia;
 • Assist. prof. dr. Faris Kočan, UL FDV, SLovenia;
 • Prof. dr Anna Leander, Graduate Institute, Geneva, Switzerland;
 • Assist. prof. dr. Josip Lučev, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Croatia;
 • Assist, Melika Mahmutović, PhD candidate at UNI LJ FDV, Slovenia;
 • Assist. prof. dr. Jure Požgan, UL FDV, Slovenia;
 • Assist. Mario Schäfer, University of Passau, Germany;
 • Assist. prof. dr. Ljupčo Stojkovski, Univerzitet Ss. Kiril i Metodij vo Skopje, Institute for Global Politics And Law, North Macedonia;
 • Assoc. prof. dr. Rok Zupančič, UL FDV, Slovenia.

Furthermore, the organizers cordially invite Doctoral students from the wider IR field to participate in the PhD activities, which will be co-organized with the help of CEEISA Doctoral Network. With the organization of this section, we want to allow doctoral students to present their scientific research to experts and colleagues working in the field of IR, get a closer look at the publishing industry and obtain constructive comments and recommendations on their research. Next to participating in the student conference, where doctoral students will be able to present their work in conference panels, the PhD section of the conference will also include a workshop on academic publishing and a doctoral networking event. In this way, the student conference hopes to allow doctoral students to present their research work in the wider field of IR, improve their review skills, and meet other doctoral students working in the region working on related cases and research topics. 

Final conference programme: here.

Student papers' abstracts: here.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. oktober 2022 | v kategoriji: Obvestilo