Skoči do osrednje vsebine

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)


Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) - 2019/2020

Projekt Kreativni potencial mesta Kamnik (KREKAM) je nadaljevanje predhodnega projekta “Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)”, ki se je osredotočal na izjemen pomen uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (CTR) do leta 2030 skozi obstoječo UNESCO mrežo kreativnih mest (UCCN). LOKALNE SKUPNOSTI so namreč v mreži UCCN prepoznane kot ključni akter pri doseganju globalnih trajnostnih zavez, ustvarjalni potencial mest (na enem izmed sedmih ustvarjalnih področjih – filmu, gastronomiji, glasbi, književnosti, ljudski umetnosti in obrtništvu, medijski umetnosti in oblikovanju) pa kot ključni strateški dejavnik njihovega razvoja. Mestna občina Ljubljana (na področju literature) je od leta 2015 zaenkrat edino slovensko mesto v UCCN. Da bi k iniciativi pritegnili še druga slovenska mesta in s tem aktivno pripomogli k uresničevanju CTR, smo v prejšnjem projektu pripravili priročnik (v priponki), ki bo drugim slovenskim mestom približal in olajšal vključitev v mrežo UCCN. Raziskovalno in analitično delo projektne ekipe je tako prepoznalo kreativni potencial drugih slovenskih mest, zlasti občine Kamnik na kreativnih področjih gastronomije ter ljudske umetnosti in obrtništva.

KREKAM zato nadaljuje v smeri AKTIVACIJE POTENCIALOV slovenskih mest pri uresničevanju CTR do 2030 na lokalni ravni. Člani projektne ekipe bodo poglobljeno analizirali potenciale Kamnika za vključitev v UCCN in doseganje CTR na ekonomskem, družbenem, kulturnem in okoljskem področju skozi kreativnost. Cilja projekta sta tako: (1) poglobljena analiza področij gastronomije ter ljudske umetnosti in obrtništva v Kamniku s pomočjo obstoječega priročnika UCCN ter (2) priprava osnutka prijave v mrežo UCCN za občino Kamnik z izbiro najbolj smiselnega kreativnega področja (mesto se lahko namreč vključi v zgolj eno kreativno področje mreže UCCN), ki bo potekalo v sodelovanju z osrednjimi akterji na lokalni ravni (Občino Kamnik, Zavodom za turizem, šport in kulturo).

Študenti bodo skozi projekt pridobili edinstvena in praktična znanja ter izkušnje s področja naslavljanja trajnostnega razvoja, pridobljene kompetence pa bodo lahko uporabili pri svoji nadaljnji karierni poti. Študenti bodo s pomočjo mentorjev nadgradili kompetence analize lokalnih izzivov z vključitvijo dela z ranljivimi skupinami ter v praksi spoznali akterje, s katerimi bodo lahko sodelovali tudi v prihodnosti.

V okviru projekta ŠIPK, ki ga izvaja Katedra za mednarodne odnose v sodelovanju z Društvom za Združene narode iščemo: 

- 3 študente/študentke programa MO

- 2 študenta/študentki programa EŠ

- 1 študenta/študentko programa DI VSŠ.  

Delo je plačano, poteka pa med marcem 2020 in junijem 2020, v obsegu 160 ur (povprečno 40 na mesec). Zainteresirani kandidati naj se do 17. februarja 2020 javijo na naslov jure.pozgan@fdv.uni-lj.si 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. februar 2020 | v kategoriji: Aktualno