Skoči do osrednje vsebine

Projekt “Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)”


Na Katedri za mednarodne odnose smo med aprilom in julijem 2019 izvajali projekt “Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)”. Projekt je potekal v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, z namenom vključevanja študentov pri naslavljanju družbenih vprašanj in izzivov, s katerimi se soočajo vse globalizirane družbe, ter povezovanja z negospodarskim in neprofitnim sektorjem.

V ospredju projekta je bil izjemen pomen uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, in sicer skozi obstoječo UNESCO mrežo kreativnih mest (UCCN), ki zajema sedem ustvarjalnih področij – film, gastronomijo, glasbo, književnost, ljudsko umetnost in obrtništvo, medijsko umetnost in oblikovanje). Lokalne skupnosti so v mreži prepoznane kot ključni akter pri doseganju globalnih trajnostnih zavez, ustvarjalni potencial mest pa kot strateški dejavnik njihovega razvoja.

Od leta 2015 je kot edino slovensko mesto članica te mreže tudi Mestna občina Ljubljana na področju literature. Da bi k iniciativi pritegnili še druga slovenska mesta in s tem aktivno pripomogli k uresničevanju CTR oziroma Agende ZN za trajnostni razvoj, je bil cilj projekta (1) povečati ozaveščenost lokalnih skupnosti v Osrednjeslovenski regiji o CTR in ukrepih za njihovo uresničevanje ter (2) pripraviti priročnik za vključitev v mrežo UCCN, s katerim bodo druga slovenska mesta lažje sledila zgledu Ljubljane.

Priročnik UCCN , ki ga lahko najdete na spodnji povezavi, je oblikovala projekta skupina študentov iz treh različnih članic Univerze v Ljubljani (Iga Jurkota-Rebrović, Marko Miladinović, Magdalena Rakovec, Iris Šömen in Igor Zidarič iz Fakultete za družbene vede; Marike Grubar iz Filozofske fakultete; Miha Skrt in Žan Mole iz Naravoslovnotehniške fakultete) pod mentorstvom dr. Jureta Požgana (Fakulteta za družbene vede) in Boštjana Jermana (Društvo za Združene narode za Slovenijo). Priročnik smo oblikovali na podlagi izkušenj, ki jih je z uspešno prijavo pridobila Mestna občina Ljubljana in v tesnem sodelovanju z Zavodom Divja misel, ki zanjo izvaja projekt “Ljubljana – mesto literature”.

PRIROCNIK UCCN

 

 

 Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. avgust 2019 | v kategoriji: Obvestilo