Skoči do osrednje vsebine

Projekt Centra za mednarodne odnose prejel nagrado Evropske komisije 'zgodba o uspehu'


Projekt 'Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji' (Enhanced EU content in primary school curricula ­– EU4PRIM) Centra za mednarodne odnose je prejel nagrado Evropske komisije 'zgodba o uspehu'. Nagrado podeljuje ekspertni panel Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Ta je pri izboru nagrajenih projektov ocenjeval predvsem kakovost, pomen in rezultate projektov v shemi Erasmus+, po katerih je izstopal projekt 'Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji'.

Projekt je koordinirala izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko, izvajali pa so ga: asist. mag. Jure Požgan, asist. mag. Danijel Crnčec, doc. dr. Boštjan Udovič, doc. dr. Marko Lovec, izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik (vsi s Fakultete za družbene vede UL), doc. dr. Alojzija Židan (s FDV in Filozofske fakultete UL) in doc. dr. Maja Umek (s Pedagoške fakultete UL). V projektu so intenzivno sodelovali študenti dodiplomskih programov Evropske študije ter Mednarodni odnosi s Fakultete za družbene vede UL in študenti magistrskega programa Sociologije s Filozofske fakultete UL ter magistrskega programa Poučevanje na razredni stopnji Pedagoške fakultete UL, učitelji in učenci 10 osnovnih in 3 srednjih šol iz vse Slovenije ter eksperti Zavoda RS za šolstvo.

Najvidnejši rezultat projekta (vsi rezultati so prosto dostopni na spletni platformi), ki ga Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede izvajal v šolskem letu 2014/2015, je interaktivna e-knjiga z 18 učnimi urami za 6 predmetov v osnovni šoli za izvajanje v učnih načrtih zastavljenih ciljev, a obogatenih z vsebinami o EU. E-knjiga vsebuje tudi  inovativne oblike preverjanj teh znanj in je bila skupaj z ostalimi rezultati projekta predstavljena Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, ki jo je priporočilo v okviru šole za ravnatelje.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. februar 2017 | v kategoriji: Obvestilo