Skoči do osrednje vsebine

PremikajMO svet: Katedra za mednarodne odnose


Katedra za mednarodne odnose izvaja študij mednarodnih odnosov na FDV, in sicer v letu 2021 že 60. leto. Študij mednarodnih odnosov se je najprej razvijal v okviru študijskega programa politologija na dodiplomski ravni ter kot samostojen magistrski program, od akademskega leta 2005/06 pa se prvič v zgodovini Republike Slovenije program Mednarodni odnosi predstavlja kot samostojni dodiplomski študijski program, diplomantke in diplomanti programa pa pridobijo maziv diplomant/-ka mednarodnih odnosov. Poleg tega je Katedra za mednarodne odnose razvila samostojni podiplomski program (do študijskega leta 2020/21 je to enoletni program, od študijskega leta 2021/22 pa dvoletni drugostopenjski program). Katedra je razvila tudi doktorski študij mednarodnih odnosov, diplomacije, sooblikuje tudi doktorska študija razvojne študije in evropske študije. Katedra tudi skrbi za izvedbo drugostopenjskega programa Evropske študije (prav tako dvoletni drugostopenjski program od študijskega leta 2021/22).

Samostojna približno sto let stara disciplina Mednarodni odnosi ima tudi v Sloveniji dolgo tradicijo. V naš prostor jo je v 60. letih 20. stoletja uvedel prof. Vladimir Benko. Z novimi interdisciplinarnimi znanji o mednarodni skupnosti, delovanju držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, transnacionalnih podjetij in družbenih gibanj, mednarodnih norm ter procesov in odnosov med mednarodnimi akterji današnja generacija učiteljev, asistentov in raziskovalcev mednarodnih odnosov nadaljuje to tradicijo.

Študij mednarodnih odnosov na vseh stopnjah je raznolik, interdisciplinaren, zahteven, saj je namenjen pridobivanju ne le znanj o sodobni mednarodni skupnosti in izzivih, ki so čedalje bolj skupni, čezmejni oz. transnacionalni, nekateri tudi globalni (npr. podnebne spremembe), ampak tudi kompetenc (od znanja tujih strokovnih jezikov do pogajalskih  organizacijskih veščin, veščine javnega nastopanja ipd.). Študij temelji na razumevanju, da je bistvena veščina v 21. stoletju sposobnost kritičnega mišljenja, sposobnost prepoznavanja (mednarodnih) družbenih problemov in razmislek o kreativnih oblikah naslavljanja teh problemov, in sicer na podlagi razumevanja mednarodne skupnosti. Torej na podlagi dobrega obvladanja discipline, tudi konceptualnih vidikov raziskovanja in spoznavanja mednarodnih odnosov.

Razpoznavne kompetence diplomantk in diplomantov mednarodnih odnosov, ki jih omogočajo zaposlitve na zelo različnih področjih, v javnem in zasebnem sektorju, doma in v tujini:

  • izrazita vsestranskost in prilagodljivost na različne delovne izzive;
  • znanje vsaj dveh, pogosto pa treh in tudi več tujih jezikov;
  • organizacijske vodstvene sposobnosti;
  • poznavanje sorodnih ved, predvsem mednarodne ekonomije in mednarodnega prava;
  • iznajdljivost v odločevalskih procesih; velik poudarek je pri študiju dan simulaciji realnih situacij, kot so denimo pogajanja, zasedanja organov mednarodnih organizacij, delovanje drugih akterjev;
  • stalen stik z realnim svetom: obiski mednarodnih organizacij, podjetij, delo na terenu, delavnice, sodelovanje pri raziskavah in obiski praktikov so sestavni del študija mednarodnih odnosov pri nas.

Zgodovina in tradicija študija mednarodnih odnosov na FDV kaže, da naši diplomati najdejo številne poti za zaposlovanje tako v zasebnem in javnem sektorju, vsekakor pa na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju. Številni so podjetniki, ki razvijajo svoje ideje. Ponosni smo tudi na novinarje (npr. v zunanjepolitičnih redakcijah ali v neodvisnih zasebnih medijskih portalih), na diplomante, ki se ukvarjajo s športnim managementom, z odnosi z javnostmi in še in še. Večina članic in članov katedre je tudi sama opravila vsaj dodiplomski študij mednarodnih odnosov, nato pa ali nadaljevala študij na najuglednejših tujih univerzah ali pa se redno sodeluje in predava na številnih tujih univerzah. Vse to prispeva k razumevanju internacionalizacije kot temeljne sestavine programa - na prvi in drugi stopnji študija mednarodnih odnosov spodbujamo študente, da vsaj en semester preživijo v tujini, na eni od številnih univerz, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o izmenjavi študentov. V študijskem letu 2021/22 začenjamo z izvedbo t. i. dvojnih diplom na prvi in drugi stopnji. Vpisujemo študente iz tujine in izvajamo predmete v angleškem jeziku, pri izvedbi zlasti na drugi stopnji sodelujejo številni ugledni profesorji iz tujine, s katerimi katedra sodeluje tudi raziskovalno.

Več informacij o študiju mednarodnih odnosov je na spletni strani programa Mednarodni odnosi. Vedno pa smo veseli tudi sporočil komu osebno, bodisi učiteljem, asistentom ali predstavnikom študentov.

S študijskim letom 2005/06 se je na Fakulteti za družbene vede začel izvajati tudi nov fakultetni dodiplomski študijski Evropske študije – družboslovni vidiki (EŠ), katerega skrbnica je Katedra za mednarodne odnose. Z vstopom v Evropsko unijo se je namreč pojavila potreba po znanjih o evropskih institucijah, gospodarstvu, pravu in politikah na ravni Evrope, Evropske unije in Slovenije. Od študijskega leta 2021/22 so Evropske študije zgolj drugostopenjski (dvoletni) fakultetni program, ki ga koordinira Katedra za mednarodne odnose. Program je namenjen pridobivanju širokega družboslovnega znanja, študentke in študenti preizkušajo svoje znanje v raznih situacijah, sposobni so oblikovati stališča, sodelovati v razpravah, kritizirati, odločati in prepričevati. Diplomantke in diplomanti EŠ lahko opravljajo praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, na ministrstvih in v drugih državnih organih, domačih in mednarodnih podjetjih ter nevladnih organizacijah. Zato lepo vabljeni, da si več informacij o študiju ogledate na spletni strani programa Evropske študije – družboslovni vidik.

Člani katedre so vpeti tudi v znanstveno-raziskovalno delo, ki od leta 1965 poteka v okviru Centra za mednarodne odnose (CMO) na Inštitutu za družbene vede pri FDV, in uspešno prenašajo najnovejša raziskovalna dognanja v študijski proces. Z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne (politične) ekonomije in poslovanja, politike mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic er upravljanja etnične heterogenosti (varstva manjšin), mednarodnih organizacij in evropskih integracij, zunanje politike, regionalizma so člani CMO močno vpeti v mednarodni prostor. Sodelovanje v številnih strokovnih in znanstvenih združenjih (CEIISA, ISA, ECPR, AIB, EIBA, EADI, RESER, ASN) in mednarodnih raziskovalnih konzorcijih zagotavlja dostop do najnovejših raziskovalnih dosežkov in razvoj ter prenos lastnih rezultatov v svetovni raziskovalni prostor. CMO v sodelovanju z založbo Palgrave izdaja revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA) in elektronsko zbirko CMO analize, ki prikazuje aplikativne študije naših raziskovalcev. Učitelji in raziskovalci so priznani neodvisni mednarodni strokovnjaki v mednarodnih organizacijah, sodelujejo s podjetji, v strokovnih telesih na področju zunanje politike, človekovih pravic in podobno.

»Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in v svetu.«

Vabimo vas, da se nam pridružite in prispevate k temu tudi vi. Skupaj premikajMO svet!

Članice in člani Katedre za mednarodne odnose

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. januar 2021 | v kategoriji: Obvestilo