Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje Erasmus+ študijske prakse na veleposlaništvu RS na Dunaju


Pozdravljeni, 

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v spodaj navedenih obdobjih:

- od 1. aprila do 31. julija 2024,

- od 1. maja do 31. avgusta 2024,

- od 1. avgusta do 30. novembra 2024,

- od 1. septembra do 31. decembra 2024.

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer: 

a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo), 

b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih, 

c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva, 

d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen. 

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami. 

Pogoji:

- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse, 

- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost, 

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse), 

- aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika. 

Prijava mora vsebovati:

- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini , 

- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini, 

- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso. 

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri. 

Prijave z zadevo »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na ema.rascan@gov.si


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. oktober 2023 | v kategoriji: Aktualno, Možnosti za delo in študij