Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o objavi delovnega mesta Svetovalec (šifra DM 1138) v Direktoratu za energijo | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo


Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v uradniškem nazivu Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv Svetovalec II in Svetovalec I.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je znanje osnovne ravni tujega jezika.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Delovne naloge

 • spremljanje politike in obvladovanja ukrepov na področju obnovljivih virov energije
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in spremljanje stanja s področja obnovljivih virov energije
 • samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu vodje.
 

Postopek prijave

Kandidat pošlje prijavo s prilogami v pisni obliki na priloženem obrazcu za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-20/2024-2570-1«, v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto DM Svetovalec (šifra DM 1138) v Sektorju za obnovljive vire energije v Direktoratu za energijo, št. 1004-20/2024-2570-1« na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SIin na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mope@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obrazec za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-20/2024-2570-1« je obvezna sestavina vloge posameznega kandidata. Potrebno je natančno izpolniti vse rubrike in izjave. Oblike obrazca ni dovoljeno spreminjati, lahko pa se po potrebi razširi. Obrazcu za prijavo je lahko priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kontaktne osebe:

Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Anita Selan, vodja Službe za kadrovske zadeve v Sekretariatu, tel. št. 01 478 85 37, informacije o delovnem področju pa dr. Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije v Direktoratu za energijo, tel. št. 01 478 86 86.

Besedilo javnega natečaja in prijavni obrazec


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. marec 2024 | v kategoriji: Aktualno, Možnosti za delo in študij