Nova knjiga o okolijski politiki EU z avtorskimi prispevki študentov (urednika: Danijel Crnčec in Ana Bojinović Fenko)


V zbirki Analize CMO (ACMO) je izšla knjiga o okolijski politiki Evropske unije 'EU Environmental Policy: Internal and External Dimensions', ki sta jo uredila izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko in asist. dr. Danijel Crnčec.

Knjiga je rezultat predmeta, izvedenega kot Jean Monnet modula na temo notranjih in zunanjih vidikov okolijske politike Evropske unije (EU), ki je bil izveden na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (UL FDV) v študijskih letih 2016–2019. Ponuja najaktualnejše razprave svetovne politike na področju okoljevarstva, pri čemer v ospredje postavlja politike in globalno vlogo EU.

Urednika knjige sta koordinatorka modula izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko in učitelj modula asist. dr. Danijel Crnčec. Avtorji posameznih poglavij so študenti mednarodnih odnosov UL FDV in izmenjalni študenti z Univerze v Radboudu na Nizozemskem ter Univerze britanske Kolumbije v Vancouvru, Kanadi. Notranji vidiki okolijske politike EU so ponujeni v treh poglavjih o študijah primerov izvajanja politike EU v njenih državah članicah, in sicer: o biološki raznolikosti v Sloveniji (Nuša Muršič v poglavju 2), energetska samozadostnost in zanesljivost oskrbe v Sloveniji (Martina Furlan, Ina Pantner Volfand in Iris Šömen v poglavju 3) ter sistemi ravnanja z odpadki v Romuniji (poglavje 5 Leah van Oorschot in Brooke Sutherland). Katja Miklavčič in Sofia Proni Iglič ponudita pregled politično spornih učinkov tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida kot vidika zmanjševanja obsega negativnih klimatskih sprememb. V zadnjih treh poglavjih pa knjiga zajema analize zunanjega delovanja EU v okviru mednarodnega okolijskega režima. Elemente mehke moči okolijske politike EU na primeru strateškega partnerstva med EU in Brazilijo analizirata Ajda Hedžet in Dora Matejak (poglavje 6), Magdalena Rakovec in Samo Smole raziščeta vlogo EU v okolijskih politikah Arktičnega sveta (poglavje 7), nenazadnje pa Ana Klemen in Patrik Bole preverita sodelovanje EU z Afriko na področju energetike (poglavje 8).

Knjiga v angleškem jeziku je prosto dostopna tukaj.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. april 2020 | v kategoriji: Obvestilo