Skoči do osrednje vsebine

INFORMATIVNI DNEVI 2021: Uporabne povezave in informacije


SPLOŠNO

Splošne vsebinske informacije o študiju so dostopne tudi na spletni strani (https://www.fdv.uni-lj.si/studij/oddelki-in-katedre/oddelek-za-politologijo/katedra-za-mednarodne-odnose), za dodatne informacije nam lahko sledite tudi na Facebooku ali Instragramu.

URNIK

Za lažje predstavo in odgovore na vprašanja, povezana z urnikom, smo pripravili tudi posnetek tedenskega urnika študentov prvega letnika v mesecu oktobru.

JEZIK

  • Angleščina je vključena v obvezne predmete in se ne poučuje kot samostojen predmet, se pa na programu vsako leto okvirno osem predmetov izvaja v celoti v angleščini (ti predmeti so odprti tudi za tuje študente na izmenjavi na FDV).
  • Obvezna je izbira drugega tujega strokovnega jezika (izbor med: italijanščino, francoščino, nemščino in španščino), ki ga študent/-ka opravlja vsa tri leta dodiplomskega študija. Za strokovni jezik je potrebno ustrezno predznanje. Na povezavi lahko najdete jezikovne teste za samopreverjanje: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/oddelki-in-katedre/katedra-za-tuje-jezike. Pri vpisu si lahko študent/-ka izbere kateri koli strokovni jezik, a tistega, kjer ima ustrezno predznanje (strokovni jezik namreč predpostavlja ustrezno predznanje, saj je poudarek na obvladovanju strokovne terminologije na področju mednarodnih odnosov in na osvajanju jezikovnih veščin v določenih specifičnih govornih situacijah - npr. na pogajanjih, pri pripravi govora ipd.).
  • Program pa vsebuje tudi obvezen tretji tuji jezik (svetovni jezik), in sicer v tretjem letniku. Fakulteta izvaja ruščino (ki je uradni jezik tako v Organizaciji združenih narodov kot v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi). Mogoče pa je priznavanje tudi katerega drugega svetovnega jezika (npr. kitajščine ali arabščine), sploh če študent/-ka tretji letnik opravlja na izmenjavi v tujini. 

OMEJITVE (v preteklih letih)

https://dijaski.net/studij/ul/fakulteta-za-druzbene-vede/b1-uni-mednarodni-odnosi                                                                                                                      

Za več informacij sta vam na voljo tudi tutorja študenta Rok Dolenc (photo.dolenc@gmail.com) in Max Davidovič (max.davidovic@gmail.com).

ŠTUDIJ V TUJINI

Katedra za mednarodne odnose spodbuja izmenjave v tujini (vsaj en semester na dodiplomskem in vsaj en semester na podiplomskem študiju Mednarodni odnosi).

Več informacij o študiju v tujini: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-v-tujini

O izmenjavah: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-v-tujini/mednarodne-izmenjave

Vtisi študentov iz tujine: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/oddelki-in-katedre/oddelek-za-politologijo/katedra-za-mednarodne-odnose/vsebine-katedre/0/vtisi-iz-tujine/0/0

FDV ima sklenjenih dovolj primernih sporazumov za odhod na izmenjavo. Zlasti na magistrskem študiju katedra spodbuja tudi Erasmus prakso (Erasmus Traineeship).

Internacionalizacija pa poteka tudi z navzočnostjo tujih študentov pri predmetih na programu MO ter s sodelovanjem tujih gostujočih profesorjev (zlasti na magistrskem študiju).

DRUŠTVA IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Več o študentskih društvih: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/ob-studiju/%C5%A1tudentska-dru%C5%A1tva

Društvu Globallis, Klubu evropskih študentov in Aequitas lahko sledite tudi na socialnih omrežjih.

Lahko se udeležite tudi poletne šole FDV s področja mednarodnih odnosov: https://www.academiaaestivainternationalis.com/

PO ŠTUDIJU

Nekaj dodatnih izkušenj naših diplomantk in diplomantov, magistrov in magistric mednarodnih odnosov je zbranih tudi na: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/oddelki-in-katedre/oddelek-za-politologijo/katedra-za-mednarodne-odnose/vsebine-katedre/0/Mednarodniki-v-praksi/0/0

VZPOREDNI ŠTUDIJ

Vzporedni študij je mogoč po končanem prvem letniku. Vedno pa morate preveriti tudi, ali tudi druga fakulteta (če izberete vzporedni študij na drugi fakulteti) dovoljuje vzporedni študij in pod kakšnimi pogoji.

ZNANJE SLOVENŠČINE ZA VPIS NA PROGRAM

Za vpis na program ni potrebno predložiti posebnega certifikata o znanju slovenščine. Je pa znanje potrebno, da večina predmetov v prvem letniku poteka v celoti v slovenščini. Na Univerzi v Ljubljani obstaja tudi možnost vpisa na program Leto plus: https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus/.Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2021 | v kategoriji: Obvestilo