Skoči do osrednje vsebine

Baylis and Smith Prize (tekmovanje v pripravi znanstvenega eseja)


Vsak študent, ki je poslušal predmet Mednarodni odnosu v študijskem letu 2012/13 ima možnost, da pripravi kratek esej in tekmuje v okviru natečaja 'Baylis and Smith Prize', ki ga organizira britanska založba Oxford University Press. Več informacij prek povezave na spletni strani založbe Baylis and Smith Prize.

Esej je v celoti vaše avtorsko delo in mora biti kot tak urejen skladno s spodnjimi smernicami. Esej oddate v tiskani obliki do ponedeljka, 20. 5. 2013 do 20.00 v nabiralnik št. 66 doc. dr. Ane Bojinović Fenko, v elektronski pa ga naložite v Turnitin (Class ID: Baylis & Smith Prize (6104206), password: B&S2013), s katerim bomo preverjali akademsko poštenost vašega izdelka.

Esej napišete v skladu z Navodili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil. Izdelek, ki ne bo urejen v skladu z Navodili, bo zavrnjen in ga ni mogoče popraviti.

Smernice za tekmovanje dodatnega eseja (neobvezno)

Esej obsega med 900 in 1100 besed; v število besed ne šteje naslovna stran, izjava o avtorstvu, opombe ter seznam virov in literature. Izbira naslova in vsebine eseja sta v celoti prepuščena študentu. Edini pogoj je, da študent v eseju analizira problematiko, ki je povezana s snovjo, ki se obravnava v okviru predmeta Mednarodni odnosi in da se v njem uporabi vsaj dva vira iz zvezkov Globalizacija svetovne politike.

Pri eseju se ocenjuje:

1)      Struktura

Uvod s predstavitvijo naloge oz. problema in pomembnega vprašanja, na katerega v nalogi odgovarjate na podlagi analize znanstvenih virov. Bistveni elementi so kratka predstavitev problematike in predmeta raziskovanja ter metod dela, oblikovanje (hipo)teze in/ali ključnega raziskovanega vprašanja, na katerega boste odgovorili. Jedro s predstavitvijo argumentov, ki vodijo k odgovoru na zastavljena vprašanja. Obravnava odprtih aktualnih vprašanj (zgodovinskih, političnih, pravnih, ekonomskih itd.). Zaključek, kjer povzamete cilj in ugotovitve, kratko sintezo ugotovitev (ovrednotenje hipoteze) in/ali odgovor na raziskovalno vprašanje. Na podlagi zaključkov lahko tudi podate možnosti o nadaljnjem razvoju/raziskovanju obravnavane problematike.

2)      Vsebina

Šteje natančnost in povezovanje posameznih enot pri študiju (značilnosti, podobnosti, razlike), vključevanje snovi, soočenje virov, pestrost raziskovalnih metod in virov (predvsem primarnih in sekundarnih virov, obravnavanih na predavanjih in preštudiranih individualno), ovrednotenje in aktualizacija problemov, kritično razmišljanje in povezava z znanji, pridobljenimi pri drugih predmetih.

3)      Oblika znanstvenega pisanja in jezik

Esej mora biti slovnično urejen in napisan v skladu z Navodili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na FDV. 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2013 | v kategoriji: Aktualno