Vsebine katedre

Za obdobje:

Simulacija pogajanj pri predmetu Tehnike pogajanj

V petek, 7. decembra in v soboto, 8. decembra, je v okviru predmeta Tehnike pogajanj, potekala simulacija pogajanj o implementaciji arbitražnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

11. marec 2019 | Obvestilo

Podelitev diplomskih listin

Na dveh slavnostnih prireditvah smo v petek, 7. decembra 2018 na Fakulteti za družbene vede podelili diplome diplomantom in diplomantkam magistrskega in dodiplomskega študija. Diplome je prejelo 11 diplomantov programa Evropske študije in 14 diplomantov programa Mednarodni odnosi. Magistrsko diplomo na programu Diplomacije je prejela Jana Mahorčič, na programu Evropske študije sta magistrsko diplomo prejela Teodora Ristevska in Faris Kočan, na programu Mednarodni odnosi pa Nina Trobec.

11. marec 2019 | Obvestilo

Častni shod FDV 2018

Na 19. Častnem shodu FDV smo v ponedeljek, 3. decembra 2018, v veliki dvorani podelili fakultetna priznanja za odlične študentske dosežke, ter zahvale in priznanja za pegagoški, znanstveni in strokovni prispevek zaposlenih. Nagrade in priznanja so prejeli tudi študenti in pedagogi Katedre za mednarodne odnose.

11. marec 2019 | Obvestilo