Vsebine katedre

Za obdobje:

Podelitev diplomskih listin 2019

Na slavnostni prireditvi smo včeraj, 31. januarja 2019, na Fakulteti za družbene vede podelili diplomske listine diplomantom in diplomantkam magistrskega študija. Magistrsko diplomo sta na programu Mednarodni odnosi prejela Marko Cerar in Luka Škoda, na programu Evropske študije pa so se magistrske diplome razveselili Tomaž Medved, Blaž Mohorčič in Irena Mesarič.

11. marec 2019 | Obvestilo

Simulacija pri predmetu Diplomacija Evropske unije

V petek, 11. januarja 2019 in soboto, 12. januarja 2019, je v okviru predmeta Diplomacija Evropske unije, potekala simulacija Sveta Evropske unije.

11. marec 2019 | Obvestilo

Simulacija pogajanj pri predmetu Tehnike pogajanj

V petek, 7. decembra in v soboto, 8. decembra, je v okviru predmeta Tehnike pogajanj, potekala simulacija pogajanj o implementaciji arbitražnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

11. marec 2019 | Obvestilo

Podelitev diplomskih listin

Na dveh slavnostnih prireditvah smo v petek, 7. decembra 2018 na Fakulteti za družbene vede podelili diplome diplomantom in diplomantkam magistrskega in dodiplomskega študija. Diplome je prejelo 11 diplomantov programa Evropske študije in 14 diplomantov programa Mednarodni odnosi. Magistrsko diplomo na programu Diplomacije je prejela Jana Mahorčič, na programu Evropske študije sta magistrsko diplomo prejela Teodora Ristevska in Faris Kočan, na programu Mednarodni odnosi pa Nina Trobec.

11. marec 2019 | Obvestilo

Častni shod FDV 2018

Na 19. Častnem shodu FDV smo v ponedeljek, 3. decembra 2018, v veliki dvorani podelili fakultetna priznanja za odlične študentske dosežke, ter zahvale in priznanja za pegagoški, znanstveni in strokovni prispevek zaposlenih. Nagrade in priznanja so prejeli tudi študenti in pedagogi Katedre za mednarodne odnose.

11. marec 2019 | Obvestilo

Simulacija odločanja Varnostnega sveta Združenih narodov pri fakultetnem izbirnem predmetu Svetovna politika; sodelovanje s klubom Model United Nations Slovenia Club

V ponedeljek, 19. 11. 2018, je pri predmetu Svetovna politika, ki ga obiskujejo študentke in študenti prvega letnika smeri UN Obramboslovje, UN Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti, UN Politologija – študije politik in države, UN Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, potekala simulacija seje Varnostnega sveta Združenih narodov.

23. november 2018 | Obvestilo

Zagon Ljubljanske serije gostujočih predavanj o mednarodnih odnosih

V sredo, 24. 10. 2018, je na Fakulteti za družbene vede v okviru Ljubljanske serije gostujočih predavanj o mednarodnih odnosih nastopil Stefano Guzzini, profesor mednarodnih odnosov.

21. oktober 2018 | Obvestilo