Želiš izvedeti kaj več o programu Politologija – javne politike in uprava? Udeleži se informativnega dne!


V študijskem letu 2018/19 začenjamo z izvajanjem programa Politologija – javne politike in uprava.  Ta študijski program temelji na izkušnjah, znanju in 25-letni tradiciji predhodnega programa, ki smo ga modernizirali z namenom odzivanja na spremenjene nacionalne in globalne okoliščine ter izzive in tudi politične spremembe.

Študijski program je mednarodno primerljiv ter vsebinsko sledi vsem osnovnim znanjem, ki jih za diplomanta politologije zahteva evropsko politološko združenje European Confederation of Political Science Associations, ter dodaja še politološka znanja, ki se povezujejo z vprašanji oblikovanja javnih politik, delovanja uprave in Evropske unije.

Diplomant bo pridobil različna znanja in kompetence, kot so poznavanje in razumevanje študijskega področja – politologije, javnih politik in uprave – ter njegovih fenomenov, zmožnost prilagajanja spremembam v političnem in upravnem okolju, razumevanje raznolikosti med državami in družbami, zmožnost uporabe znanja v praksi. Razvil bo tudi sposobnost samostojnega dela in analiz, argumentirane kritičnosti in priprave alternativnih rešitev v obliki priporočil.

Pridobljena znanja bodo diplomantu omogočila kompetentno delovanje v ustanovah politike, nevladnih organizacijah, javni in državni upravi, lokalni samoupravi, delo v različnih mednarodnih in zlasti evropskih institucijah, v medijih ter v zasebnem sektorju.

Naši učitelji na programu so vrhunsko usposobljeni, kar so dosegli z usposabljanjem doma in v tujini, s sodelovanjem v raziskovalnih projektih in z objavami odmevnih del na strokovnem področju ter s sodelovanjem na tujih univerzah v vlogi vabljenih predavateljev.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. januar 2018 | v kategoriji: Obvestilo