Program MEDIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH ŠTUDIJ na FDVMedijske in komunikacijske študije
so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo. Program na Katedri za medijske in komunikacijske študije je zato v stalnem stiku z drugimi disciplinami (sociologijo, kulturnimi študijami, antropologijo, kulturno zgodovino). V predmetnik so poleg splošnih družboslovnih predmetov vključeni specializirani predmeti, kot so popularna glasba in mediji, uvod v vizualno kulturo, psihologija komuniciranja, retorika, semiotika, mediji in globalizacija, ženski žanri in politika spolov, politično komuniciranje, javno mnenje, komuniciranje in nove tehnologije, potrošna kultura, zgodovina dokumentarnega filma, medijska kritika itd.

Izjemen razvoj medijske industrije in drugih industrij popularne kulture v zadnjih desetletjih je pripeljal do tega, da se v svetu univerzitetni programi medijskih in komunikacijskih študij vse pogosteje povezujejo s prakso, to je z osnovami medijske produkcije. Tudi študijski program na FDV je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretična analiza medijske in popularne kulture ter komuniciranja prevladuje, obenem pa imajo študentje v 2. in 4. letniku v okviru predmeta Medijski praktikum na voljo vrsto praktičnih veščinskih modulov z različnih področij kulturne in medijske produkcije. Študijski program je namenjen študentom in študentkam, ki jih zanima širok razpon karier na področju komuniciranja - od kreativnih poklicev v različnih kulturnih industrijah, raziskovanja medijske potrošnje, občinstva in javnega mnenja do dela v oglaševalski industriji ali komuniciranja v organizacijah. Program je akademsko zahteven in namenjen študentom s teoretskim interesom in kritično raziskovalno-analitično ter kreativno žilico.

Predmetnike in vpisne pogoje si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/komunikologija---medijske-in-komunikacijske-studije-1-stopnja.

Ostale formalne in neformalne katedrske aktivnosti ter izkušnje diplomantov pa najdete na naši Facebook strani:

https://www.facebook.com/pages/Medijske-in-komunikacijske-študije-FDV/431413710312794

Fotografija: Redno letno srečanje študentov in profesorjev MKŠ, na katerem med drugim podeljujemo priznanja za izstopajoče študentske dosežke.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. februar 2014 | v kategoriji: Obvestilo