Dr. Paul Bowman


Dr. Paul Bowman je profesor kulturnih študij na Cardiff University (Velika Britanija), kjer poučuje in raziskuje na področjih kulturnih študij, popularne kulture, teorij kulture, kulturnih politik, »Orienta« v Zahodni kulturi ter borilnih veščin. Raznovrstnost področij, ki jih pokriva, je razvidna iz njegovih najnovejših monografij, med katerimi so Post-Marxism versus Cultural Studies: Theory, Politics and Intervention (Edinburgh University Press, 2007), Deconstructing Popular Culture (Palgrave, 2008), Theorizing Bruce Lee (Rodopi, 2010), ter Beyond Bruce Lee (Wallflower, v tisku) ter Culture and the Media (Palgrave, v tisku), trenutno pa pripravlja monografijo z naslovom Rancière and Politics.

Profesor Bowman je vodja Centra za interdisciplinarno raziskovanje filma in vizualne kulture (IFVCR) na Univerzi v Cardiffu, kjer vodi tudi raziskovalno skupino za proučevanje rase, reprezentacij in kulturnih politik. Je urednik in ustanovitelj revije JOMEC (Journalism, Media and Cultural Studies). Profesor Bowman sodeluje na programu druge stopnje Katedre za medijske in komunikacijske študije pri predmetu Teorije komuniciranja in medijev.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. junij 2013 | v kategoriji: Predavatelji