Lekt. dr. Nina Gorenc prejemnica fakultetnega priznanja


Lekt dr. N. Gorenc je 2. decembra 2020 prejela Zahvalo za prispevek za izjemno interdisciplinarno povezovalno delo med jezikoslovnimi in področnostrokovnimi vsebinami.

Kot predstojnica katedre, senatorka in učiteljica tutorka se je neumorno zavzemala za koncept poučevanja tujih jezikov, ki naj ne bodo samo okrasek v seznamu diplomantovih znanj in kompetenc, ampak močno orodje za izgrajevanje študijskega, poklicnega in osebnostnega profila diplomanta družboslovne smeri.

V vseh letih delovanja na fakulteti si je prizadevala iskati povezave med jezikom in družboslovjem ter prepoznavanje teh povezav omogočiti tudi kolegom na fakulteti. To stremljenje je rdeča nit njenega znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela. Nina Gorenc je kot politologinja posebno tesne vezi spletla s kolegi v ZDA in v Italiji, kjer s svojimi prispevki o vlogi političnega diskurza pri vzpostavljanju in ohranjanju političnih institucij redno deluje kot vabljena predavateljica, članica doktorskih komisij in uredniških odborov, organizatorka strokovnih in znanstvenih srečanj, najpogosteje na znameniti univerzi La Sapienza v Rimu. Njena bibliografija razkriva, da si je vprašanja retorike in diskurzivne analize vredno zastavljati zato, da bi bolje razumeli, kako delujejo sodobne družbe.

V procesu oblikovanja vsebin za potrebe poučevanja tujih strokovnih jezikov je spletla veliko mostov med katedrami. V želji po povezovanju jezikovnih in področno-strokovnih vsebin je v konsekventni družboslovno in pedagoško angažirani drži zlasti ob mnogokrat težavnih preoblikovanjih študijskih programov uspela dokazati, da je v moderni globalizirani družbi moč posredovanja znanja v družbi v razumevanju in smiselnem uporabljanju strategij in sredstev komunikacije v različnih jezikih in kulturah. Na ta način je odločilno prispevala k umestitvi in vsebinski opredelitvi tujih strokovnih jezikov v programe na ravni fakultete in v programe posameznih študijskih smeri. Je avtorica in soavtorica številnih učbenikov in študijskih gradiv, preko katerih se študenti FDV spoznavajo s tujimi strokovnimi jeziki, v okviru projekta inernacionalizacije pa je sodelovala tudi pri vzpostavljanju  geslovnika družboslovne terminologije za tuje študente na FDV. S svojim širokim znanjem, odprtostjo, zanosom, predanostjo in pedagoško prodornostjo ostaja navdihovalka in zgled številnih generacij študentov, ki po njeni zaslugi bolje razumejo, kako pomembno je znati in učinkovito uporabljati tuje jezike.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. december 2019 | v kategoriji: Novice