Teorija in praksa - Posebna številka 2020


Posebna številka: Mednarodna akademska mobilnost kot socialna konstrukcija

Posebna številka revije Teorija in praksa, ki sta jo uredili gostujoči urednici, prof. dr. Danica Fink-Hafner in prof. dr. Tanja Oblak Črnič, z naslovom “MEDNARODNA AKADEMSKA MOBILNOST KOT SOCIALNA KONSTRUKCIJA,” obravnava vprašanja študijske mobilnosti v viskošolskem izobraževanju, tako s perspektive njenih akterjev – študentov in profesorjev – kot tudi samih institucij in javnih politik na tem področju, avtorji in avtorice pa se v šestih ločenih prispevkih (poleg uvoda in zaključka) obravnav lotevajo tudi z vpogledom v konkretne empirične raziskave.

ČLANKI

ANG

Danica FINK-HAFNER, Tanja OBLAK ČRNIČ: MEDNARODNA AKADEMSKA MOBILNOST KOT SOCIALNA KONSTRUKCIJA: TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR

Pavel ZGAGA, Danica FINK-HAFNER: AKADEMSKA MOBILNOST, GLOBALIZACIJA IN KOZMOPOLITIZEM: POGLEDI ZNANSTVENIKOV IN PRAKTIKOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA

Tanja OBLAK ČRNIČ, Barbara N. BREČKO: ŠTUDIJSKA MOBILNOST: KONTAKTNA CONA SVETOVLJANSTVA ALI REPRODUKCIJA LOKALNOSTI?

Mitja HAFNER-FINK, Danica FINK-HAFNER: ŠTUDENTSKA MEDNARODNA IZMENJAVA KOT DEJAVNIK ČEZNACIONALNE IDENTITETE

Barbara N. BREČKO, Maša KOLENBRAND, Tanja OBLAK ČRNIČ: KDO SO ŠTUDENTJE Z IZKUŠNJO MEDNARODNE ŠTUDENTSKE IZMENJAVE? PRIMER FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

Tamara DAGEN: UNIVERZITETNE STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE: KONTEKSTUALNE DOLOČNICE

Meta NOVAK, Damjan LAJH, Urška ŠTREMFEL: UČITELJICE IN UČITELJI OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL TER MOBILNOST MLADIH V SLOVENSKIH ŠOLAH

Danica FINK-HAFNER: RAZISKOVANJE SOCIALNE KONSTRUKCIJE PREK MEDNARODNE AKADEMSKE MOBILNOSTI

AVTORSKI POVZETKI

KAZALO LETNIKA VII


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. februar 2021 | v kategoriji: TiP