Teorija in praksa, posebna številka (2014)


Izzivi globalizacije in sociologija Zdravka Mlinarja

Marjan HOČEVAR: PRISTOPI, TEME, POGLEDI ALI AKUMULACIJA VEDENJA O GLOBALIZACIJI

Miha NAGLIČ: IZ ŽIVLJENJA ZA SOCIOLOGIJO, IZ SOCIOLOGIJE ZA ŽIVLJENJE: INTERVJU Z AKADEMIKOM ZDRAVKOM MLINARJEM

Marjan HOČEVAR: GLOBALIZACIJA KOT PODRUŽBLJANJE IN OSAMOSVAJANJE: DIALEKTIKA STRUKTURE IN DELOVANJA V SOCIOLOŠKEM PRISTOPU ZDRAVKA MLINARJA

Drago KOS: GLOBALIZACIJA UTOPIJ ALI DISTOPIJ?

Ivan BERNIK: MODERNIZACIJA IN GLOBALIZACIJA

Vjeran KATUNARIĆ: EVOLUCIJA, GLOBALIZACIJA IN RAZVOJNI HIBRIDI

Mina PETROVIĆ: SODOBNA GLOBALIZACIJA IN TERITORIALIZACIJA DRUŽBE: DIMENZIJA IDENTITETE V SRBIJI

Marjan SVETLIČIČ, Marko LOVEC: GLOBALIZACIJA IN KRIZA

Ivan SVETLIK: GLOBALIZACIJA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA KRIZA

Pavel GANTAR: MESTA V PERSPEKTIVI SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA GLOBALIZACIJE

Blaž KRIŽNIK: LOKALNI ODZIVI NA TRŽNO USMERJEN URBANI RAZVOJ V GLOBALNIH MESTIH

Marjan SMRKE: GLOBALIZACIJA IN RELIGIJE: KAKO PREPOZNATI VZORCE V GLOBALNEM BRBOTALNIKU?

Alberto GASPARINI: EVROREGIJA KOT INSTITUCIONALNA TEHNOLOGIJA ZA NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

Blaž LENARČIČ: VPLIV INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA VELIKOST SOCIALNIH OMREŽIJ V KONTEKSTU LOKALNO-GLOBALNIH DINAMIK

Mirjana ULE: SPREMEMBE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA IN ŽIVLJENJSKIH POTEKOV V SODOBNIH GLOBALIZIRANIH DRUŽBAH

Aleš DEBELJAK: KULTURA, GLOBALIZACIJA IN PESNIK TOMAŽ ŠALAMUN

Franc TRČEK: PONESREČENA INDIVIDUACIJA - O NEUSPEŠNOSTI REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Dana MESNER ANDOLŠEK, Janez ŠTEBE: UČINKI POSLOVNIH STRATEGIJ V KONTEKSTU GLOBALIZACIJE

Ksenija ŠABEC: MULTIKULTURALIZEM KOT GLOBALNI IZZIV ZA LOKALNE KULTURNE IDENTITETE IN DEDIŠČINO
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. marec 2015 | v kategoriji: TiP