Teorija in praksa 6 (2017)


Članki

 
Zdenka ŠADL, Tajda FERKO: MEDPRESEČNOST IN FEMINISTIČNI AKTIVIZEM: ŠTUDENTSKA FEMINISTIČNA DRUŠTVA V ZDRUŽENEM KRALJESTVU

Marjan MALEŠIČ: SEKURITIZACIJA MIGRACIJ V EVROPI: PRIMER SLOVENIJE

Veronica EDUARDOVNA MATVEENKO, Nataliya MIKHAILOVNA RUMYANTSEVA, Dina NIKOLAEVNA RUBTSOVA: MIGRACIJE V RUSKI FEDERACIJI DANES

Sergej ELISEEV, Irina VICENTIY, Vladimir GLUCHICH: POLITIČNI EKSTREMIZEM MED MLADIMI: METODE ZGODNJEGA OPOZARJANJA

Afrim HOTI, Dren GËRGURI: KÖBENHAVENSKA POLITIČNA MERILA ZA PRIDRUŽITEV EU: PRIMER KOSOVA

Andrej RASPOR, Marko DIVJAK: KOLIKŠNA JE NAPITNINA V POSTKOMUNISTIČNIH DRŽAVAH? ŠTUDIJA SLOVENSKEGA PRIMERA

Ivana ANDRIJAŠEVIĆ: ŠE VEDNO NE TAM, KJER SO LJUDJE: ANALIZA UPORABE FACEBOOKA V LOKALNI UPRAVI NA HRVAŠKEM

Frane ADAM: POPULIZEM IN IDENTITETNA POLITIKA PROTI GLOBALIZACIJI IN NEOLIBERALIZMU

Andreja PEGAN:  V OSRČJU EVROPSKEGA PARLAMENTA: ČLANSTVO SLOVENSKIH EVROPOSLANCEV V ODBORIH EVROPSKEGA PARLAMENTA

Prikazi, recenzije 

Joel Mokyr: A Culture of Growth. The origins of the modern economy (Marko Lah)

David Armitage: Civil Wars. A History in Ideas (Izidor Janžekovič)

Mirt Komel: Poskus nekega dotika (Bara Kolenc)

Kazalo letnika

 
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. december 2017 | v kategoriji: TiP