Teorija in praksa 6 (2016)


Misliti vsakdanje življenje: spreminjati zasebne probleme v javna vprašanja

Mirjana ULE: SPREMEMBE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA IN ŽIVLJENJSKIH PRAKS V NEOLIBERALNIH DRUŽBENIH IN EKONOMSKIH RAZMERJIH

Mirjana ULE: MOBILNOST NAVZDOL JE REALNOST ZA NOVO GENERACIJO MLADIH: PRIMERJALNA ANALIZA 1985−2015

Jyoti SAPRU in Tanja RENER: »TO JEMLJITE OSEBNO« − TRIGENERACIJSKE BIOGRAFIJE REPRODUKTIVNIH IZBIR ŽENSK V SLOVENIJI IN V INDIJI

Andreja VEZOVNIK in Tanja KAMIN: KONSTRUIRANJE RAZREDA, SPOLA IN NACIONALNOSTI V SOCIALIZMU: MULTIMODALNA ANALIZA OGLASOV ZA HRANO V SLOVENSKI REVIJI NAŠA ŽENA

Alenka ŠVAB: NARACIJE O RAZKRITJU PRED STARŠI: REZULTATI PONOVITVE SOCIOLOŠKE RAZISKAVE O VSAKDANJEM ŽIVLJENJU GEJEV IN LEZBIJK V SLOVENIJI (2004−2015) 

Vesna LESKOŠEK: SKRBSTVENO DELO MED LJUBEZNIJO IN DENARJEM: PRIMER DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

Metka MENCIN ČEPLAK: ABORTUS ALI VEČNE TEŽAVE (Z) ŽENSK(AMI)?

Nina PERGER: SEKSIZEM: IMENOVATI PROBLEM, POSTATI PROBLEM

Andreja ŽIVODER: BIOGRAFSKE PERSPEKTIVE IZOBRAŽEVALNIH PREHODOV: ŠTUDIJI PRIMEROV UČENKE IN UČENCA 9. RAZREDA V SLOVENIJI

Članki

Ana ŽELEZNIK: VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI UVELJAVLJANJU POLITIK ČLOVEKOVE VARNOSTI

Tibor RUTAR: IMPERIALIZEM, GLOBALIZACIJA IN GEOPOLITIČNI KONFLIKT: K ENOTNI TEORIJI ZNOTRAJDRUŽBENIH IN MEDNARODNIH ODNOSOV

Rok SVETLIČ: BEGUNSKA KRIZA IN MEJA EU – PREHOD OD ABSTRAKTNO-FORMALNE DO KONKRETNO POLITIČNE RAZMEJITVE

Mitja SARDOČ: AMERIŠKE SANJE: MED IDEALOM IN IDEOLOGIJO

Majda HRŽENJAK: PRIMERJAVA SISTEMOV SKRBI ZA OTROKE IN STAREJŠE V SLOVENIJI V KONTEKSTU POLITIK DEFAMILIZACIJE IN REFAMILIZACIJE

Prikazi, recenzije

Marjan SVETLIČIČ: Zamujene razvojne priložnosti Slovenije (Andreja Jaklič)

Maca JOGAN: Sociologija in seksizem (Krpič Tomaž)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. december 2016 | v kategoriji: TiP