Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 6 (2014)


Revija Teorija in praksa (1964−2014)

Anton GRIZOLD: OD AKADEMSKEGA DOZOREVANJA DO POGUMNEGA KLJUČEVANJA V SVETOVNO ZNANSTVENO SKUPNOST

Članki

Andrej KIRN: EKOSOCIALIZEM KOT ALTERNATIVA

Darka PODMENIK, Angela IVANČIČ, Ana HAFNER: SOCIALNI KAPITAL SAMOSTOJNIH INOVATORJEV IN DOSTOP DO ZNANJA

Marko LOVEC: OD TEORIJE KRIZE DO KRIZE TEORIJE: ODGOVORNOST ZNANOSTI ZA GOSPODARSKO KRIZO IN ALTERNATIVE

Marjan BREZOVŠEK in Simona KUKOVIČ: INSTITUCIONALNI VIDIKI LOKALNEGA POLITIČNEGA VODENJA V EVROPI: PRIMERJALNA ANALIZA

Marjan MALEŠIČ: VLOGA VOJSKE PRI ODZIVANJU NA NESREČO: VSEBINA IN POGOSTOST ARGUMENTOV

Mirt KOMEL, Karmen ŠTERK: THE OBAMA EFFECT: A PSYCHOANALYTICAL OBSERVATION OF OBAMA'S MARKETING RHETORICS AND DISCOURSE

Marjetka RANGUS, Bojan KUREŽ: TOURISM EXHIBITIONISM OF A SOCIALIST DESTINATION: A GAZE AT SOCIALIST YUGOSLAVIA

Pojmovanja demokracije, državljanstva in participativne kulture v digitalnem kontekstu

Tanja OBLAK ČRNIČ: PARADOKSI IN TRANSFORMACIJE DEMOKRACIJE, DRŽAVLJANSTVA IN PARTICIPACIJE V DIGITALNI DOBI


Tematizacije državljanstva, demokracije in participacije v digitalni dobi

Mojca PAJNIK: KONTROVERZE DRŽAVLJANSTVA IN NASTAVKI ZA OPREDELITEV DIGITALNEGA DRŽAVLJANSTVA 

Peter SEKLOČA: AKTIVISTIČNI DRŽAVLJAN V KONTEKSTU (GLOBALNE) INFORMACIJSKE EKONOMIJE

Jernej AMON PRODNIK: THE BRAVE NEW SOCIAL MEDIA: CONTRADICTORY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THE STATE-CAPITALIST SURVEILLANCE COMPLEX

Slavko GABER, Nataša MOJŠKERC: E-PARTICIPATION AS A POSSIBLE UPGRADING OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY

Andrej A. LUKŠIČ: E-DEMOKRACIJA V DRUGAČNI DEMOKRACIJI

Digitalni državljani, nove oblike participacije in institucionalna politika v digitalni politični sferi

Mitja HAFNER FINK, Tanja OBLAK ČRNIČ: DIGITAL CITIZENSHIP AS MULTIPLE POLITICAL PARTICIPATION? PREDICTORS OF DIGITAL POLITICAL PARTICIPATION IN SLOVENIA

Majda HRŽENJAK: DRŽAVLJANSKE PRAKSE MLADIH Z VIDIKA DIGITALNE NEENAKOSTI IN INTERSEKCIONALNOSTI

Tanja OBLAK ČRNIČ, Jernej AMON PRODNIK: SAMOPROMOCIJSKI NOVIČARSKI MEDIJI? ANALIZA SPLETNIH MEST SLOVENSKIH POLITIČNIH AKTERJEV

Veronika BAJT: DIGITALNI NACIONALIZEM: PRIMER SLOVENSKIH POLITIČNIH AKTERJEV

Václav ŠTĚTKA, Lenka VOCHOCOVÁ: A DIALOGUE OF THE DEAF, OR COMMUNITIES OF DEBATE? THE USE OF FACEBOOK IN THE 2013 CZECH PARLIAMENTARY ELECTIONS CAMPAIGN

Katja KOREN OŠLJAK: THE ROLE OF TWITTER IN ACCELERATING ENGAGEMENT IN ALTERNATIVE COMMUNICATIVE SPACES

Prikazi, Recenzije

Irena BAČLIJA: A RECONCEPTUALISATION OF URBAN MANAGEMENT: THE ADMINISTRATION OF CITIES, THEIR SERVICES, AND THEIR GROWTH (NAJA MAROT)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. december 2014 | v kategoriji: TiP