Teorija in praksa 5 (2017)


Članki

Rok ČEFERIN, Melita POLER: JOURNALISTIC CODE OF ETHICS AND JOURNALISTS’ LIABILITY FOR DAMAGES: ANALYSIS OF THE CASE LAW OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tanja KAMIN, Jernej BERZELAK, Mirjana ULE: MIND THE GAP: SOCIAL ASPECTS OF WILLINGNESS FOR POST-MORTEM ORGAN DONATION IN SLOVENIA

Filip KOKOTOVIĆ, Petar KUREČIĆ: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF VOTING PATTERNS IN FOUR BATTLEGROUND STATES OF THE 2016 US PRESIDENTIAL ELECTION

Mojca JAKAČIĆ, Slavko KURDIJA: ANALIZA NEODLOČENIH VOLIVCEV IN VPRAŠANJE VOLILNE UDELEŽBE NA PRIMERU LOKALNIH VOLITEV V LJUBLJANI

Dario BERGINC: DEJAVNIKI STRATEŠKEGA ODLOČANJA V PODJETJIH

Trajnostni razvoj - implementacijski zastoj

Drago KOS: UVODNIK

Drago KOS, Samo PAVLIN: TRAJNOSTNI RAZVOJ V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH: PRIMER SLOVENSKIH GIMNAZIJ

Marjan HOČEVAR: KONCEPTUALNI OKVIR SONARAVNE MOBILNOSTNE STRUKTURACIJE V RAZMERAH NADNACIONALNEGA POVEZOVANJA

Simona ZAVRATNIK, Rebeka FALLE ZORMAN, Živa BRODER: JAVNO MNENJE IN MIGRACIJE: MEHANIZMI KLASIFIKACIJ IN »BEGUNSKA KRIZA«

Matjaž URŠIČ, Samo PAVLIN: Primož MEDEVED: RAZVOJ POKLICEV NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA URBANIZMA – PRIMER TRAJNOSTNIH SOSESK

Prikazi, recenzije

Petra KAVREČIČ: Turizem v Avstrijskem primorju: zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819–1914) ( (Šuligoj Metod)

Emmanuel TODD: Kdo je Charlie? Sociologija verske krize (Tinca LUKAN)




Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. november 2017 | v kategoriji: TiP