Teorija in praksa 5 (2014)


Izzivi novih znanosti in tehnologij za družboslovne in humanistične znanosti

Toni PUSTOVRH, Franc MALI: DRUŽBENI IN ETIČNI VIDIKI NAPREDKA NOVIH ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJ

Alexander BOGNER, Helge TORGERSEN: NOVE TEHNOLOGIJE IN  INTERPRETATIVNI PREOBRAT V TEHNOLOŠKEM OCENJEVANJU

Igor PRIBAC: KDO NAJ PRESOJA O ETIČNIH VPRAŠANJIH V MEDICINI?

Christopher COENEN: TRANSHUMANIZEM V NOVE  TEHNOZNANOSTI  KOT IZZIV ZA HUMANISTIČNE VEDE IN  TEHNOLOŠKA OCENJEVANJA

Andrej A. LUKŠIČ: EKOLOGIJA, NIZKO OGLJIČNA DRUŽBA IN POLITIKA

Simone ARNALDI: ODGOVORNOST V KONTEKSTU ODNOSOV MED ZNANOSTJO, TEHNOLOGIJO IN DRUŽBO. NOVE OBLIKE ZA STARO TEMO?

Sebastjan VÖRÖS and Olga MARKIČ: FOTOGRAFIJA DUŠE: H KRITIČNI NEVROZNANOSTI

Toni PUSTOVRH: FARMACEVTSKA KREPITEV KOGNICIJE MED SLOVENSKIMI UNIVERZITETNIMI ŠTUDENTI

Franc MALI, Anton KRAMBERGER: DANAŠNJI IZZIVI DRUŽBENE REGULACIJE NOVIH TEHNOLOGIJ: PRIMER SINTEZNE BIOLOGIJE

Blanka GROBOLJŠEK, Anuška FERLIGOJ, Franc MALI, Luka KRONEGGER, Hajdeja IGLIČ: VLOGA IN POMEN ZNANSTVENEGA SODELOVANJA ZA MODERNE ZNANOSTI: PRIMER SLOVENIJE

Članki

Valentina HLEBEC, Mateja NAGODE, Maša FILIPOVIČ HRAST: OSKRBA STARIH MED DRŽAVO IN DRUŽINO: TIPI OSKRBE MED UPORABNIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

Zdenka ŠADL: ZAZNAVE STIGME: PRIMER PLAČANIH GOSPODINJSKIH DELAVK V SLOVENIJI

Nina SVITAYLO, Andriana KOSTENKO, Ana PODGORNIK: VOLILNA POLITIČNA KULTURA V UKRAJINI

Marián SEKERÁK, Veronika VALKOVIĆOVA : POLITIČNI UČINKI PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH: EMPIRIČNA ZAGATA

Stojan PEČLIN, Primož JUŽNIČ: VISOKO CITIRANE OBJAVE V SLOVENIJI

Prikazi, recenzije

Steve Fuller and Veronika Lipinska: The Proactionary Imperative – A Foundation for Transhumanism (Franc Mali)

George Church and Ed Regis: Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves (Toni Pustovrh)

Antoni Kukliński: In search of new paradigms. Selected papers 2001-2011 (Simone Arnaldi)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. oktober 2014 | v kategoriji: TiP