Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 4/2021


Četrta redna številka TIP obsega 10 člankov, 7 slovenskih in 3 angleške. Avtorji obravnavajo teme o izpostavljenosti otrok potencialno travmatičnim izkušnjam, o uresničevanju otrokove pravice do izobraževanja v času epidemije, skrbi za informacijsko zasebnost na internetu, o načelu vladavine prava kot instrumentu omejevanja osrednje državne oblasti v moderni državi, o povezanosti osebnostnih lastnosti z osebno učinkovitostjo in timsko uspešnostjo in mnogo več.

 

Članki


SLO

Nina MEŠL, Zalka DRGLIN, Metka KUHAR: POSLEDICE TRAVMATIČNIH IZKUŠENJ OTROK: PREPOZNAVANJE IN ODZIVANJE V SLOVENSKIH VRTCIH IN ŠOLAH V SLOVENIJI

Pascale Emily PEČNIK, Andrej A. LUKŠIČ: OTROKOVA PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19

Jošt BARTOL, Vasja VEHOVAR, Andraž PETROVČIČ: SKRB ZA INFORMACIJSKO ZASEBNOST NA INTERNETU: KONCEPTUALNA IZHODIŠČA IN RAZISKOVALNI IZZIVI

Iztok PREZELJ: RADIKALIZEM KOT VIR DRUŽBENIH SPREMEMB IN GROŽNJA NACIONALNI VARNOSTI

Jure SPRUK: IDEOLOŠKA PODSTAT VLADAVINE PRAVA

Igor NOVAK: ZAZNAVA VODIJ O POVEZANOSTI OSEBNOSTNIH LASTNOSTI Z OSEBNO UČINKOVITOSTJO IN TIMSKO USPEŠNOSTJO

Brina MALNAR: MED AKTUALNIM IN KONCEPTUALNIM: 50 LET AKADEMSKE IZRABE PROGRAMA SLOVENSKO JAVNO MNENJE


ANG

Mirjana DOKMANOVIĆ, Neven CVETIĆANIN: MOŽNOSTI ZA PREHRANSKO SUVERENOST V NEKDANJIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIKAH

Erik PAJTINKA: PRAKSA IMENOVANJA VELEPOSLANIKOV EU: LA LANGUE EST-ELLE IMPORTANTE? (JE JEZIK POMEMBEN?)

Ognen SPASOVSKI, Slavka DEMUTHOVA, Vesna KUZMANOVIC: TESNOBA, ILUZORNO ZAZNAVANJE VZORCEV IN VEROVANJA V ZAROTO MED PANDEMIJO COVID-19

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Susana Ferreira: Human Security and Migration in Europe’s Southern Borders (Klemen Kocjančič)

AVTORSKI POVZETKI

KAZALO LETNIKA LVIII


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. december 2021 | v kategoriji: TiP