Teorija in praksa 4/2020


SPREMINJANJE MEDNARODNIH ODNOSOV PO PANDEMIJI COVID-19: UPRAVLJANJE RASTOČE VRZELI MED NACIONALNIMI IN MULTILATERALNIMI ODZIVI

V četrti številki letošnje revije TIP, ki jo je uredila gostujoča urednica prof. dr. Andreja Jaklič iz Centra za mednarodne odnose, analize obravnavajo spreminjanje mednarodnih odnosov zaradi pandemije Covid-19, ki je pospešila že začete trende protekcionizma, skromnega multilateralnega sodelovanja in okrepila vlogo nacionalnih držav. Študije preučujejo odzive različnih akterjev v prvem valu pandemije; na primeru Slovenije prikazujejo učinkovitost državnih pomoči in konzularne pomoči, spreminjanje strategij internacionalizacije in poslovanja podjetij, odpornost globalnih verig vrednosti, spremembe v izbranih politikah integracijskih procesih Evropske unije, relevantnost velikih teorij za nadaljevanje evropskih integracijskih v primeru sistemskih šokov kot je pandemija zaradi Covid-19, povečano (in tudi s strani Kitajske izzvano) akterstvo EU na Zahodnem Balkanu ter relevantnost izkušenj razvitih držav za strategije za izhod iz današnje krize.

Številni prispevki v tej številki povezujejo izkušnje iz pretekle globalne krize in trenutne krize z namenom učenja in boljšega razumevanja. Čeprav kriz večinoma ne moremo preprečiti, jih lahko premagamo z načrtnim učenjem in vedenjem, ravno globalne sistemske krize nas nenehno učijo, kako pomembna je sposobnost (mednarodnega in domačega) sodelovanja.

Članki

ANG

Anton GRIZOLD, Andreja JAKLIČ: SPREMINJANJE MEDNARODNIH ODNOSOV PO PANDEMIJI COVID-19: UPRAVLJANJE RASTOČE VRZELI MED NACIONALNIMI IN MULTILATERALNIMI ODZIVI

Anže BURGER: KAJ SE LAHKO NAUČIMO IZ UČINKOVITOSTI SLOVENSKIH PROTIKRIZNIH UKREPOV MED VELIKO RECESIJO: APLIKACIJA NA KRIZO ZARADI VIRUSA COVID-19

Andreja JAKLIČ, Anže BURGER: KOMPLEKSNE STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE V OBDOBJIH KRIZ: ANALIZA PRIMERA SLOVENSKIH IZVOZNIKOV V OBDOBJU GLOBALNE RECESIJE IN V OBDOBJU PANDEMIJE VIRUSA COVID-19

Andreja JAKLIČ, Metka STARE, Klemen KNEZ: SPREMEMBE V GLOBALNIH VERIGAH VREDNOSTI IN COVID-19

Marjan SVETLIČIČ: RAZVOJNE LEKCIJE RAZVITIH DRŽAV ZA IZHODNE STRATEGIJE COVIDA-19

Marko LOVEC: PANDEMIJA KOT LAKMUSOV TEST ZA VELIKE TEORIJE EVROPSKE INTEGRACIJE

Danijel CRNČEC: KRIZA ZARADI COVIDA-19: POGLABLJANJE INTEGRACIJE EU TER KORAK NAPREJ PRI ENERGETSKI POLITIKI EU IN PODNEBNIH UKREPIH?

Jure POŽGAN, Ana BOJINOVIĆ FENKO, Faris KOČAN: KRIZA JE LAHKO TUDI PRILOŽNOST: KREPITEV AKTERSTVA EVROPSKE UNIJE V KONTEKSTU POVEČANE TEKMOVALNOSTI

Boštjan UDOVIČ: KONZULARNA ZAŠČITA V SLOVENIJI V ČASU PRVEGA VALA NOVE KORONAVIRUSNE BOLEZNI

Anže BURGER: OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI PROTIKRIZNIH UKREPOV

 

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Richard Lachmann: First-Class Passengers on a Sinking Ship: Elite Politics and the Decline of Great Powers (Jaša Veselinovič)

 

AVTORSKI POVZETKI

 

 
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. januar 2021 | v kategoriji: TiP