Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 4 (2014)


DESETA OBLETNICA ČLANSTVA SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI:
POLOŽAJ SLOVENSKEGA JEZIKA

Boštjan UDOVIČ in MONIKA KALIN GOLOB: MED STRAHOM IN POGUMOM: SLOVENŠČINA V JEZIKOVNI POLITIKI IN INSTITUCIJAH EU

Boštjan UDOVIČ: DIPLOMACIJA V JEZIKU IN JEZIK V DIPLOMACIJI: EVROPSKA UNIJA DESET LET PO VELIKI ŠIRITVI

Nataša LOGAR, Monika KALIN GOLOB: JEZIKOVNE KOMPETENCE ZA MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE: PRAVNIK LINGVIST

Tina LENGAR VEROVNIK: RAZVIDNI IN PRIKRITI VPLIVI NAČELA SKLADNOSTI IZVIRNIKA IN PREVODA V PREVODNIH BESEDILIH PRI EVROPSKI KOMISIJI

Damjan POPIČ, Vojko GORJANC: PREVODNA DEJAVNOST V JEZIKOVNI POLITIKI IN JEZIKOVNEM NAČRTOVANJU: OD NACIONALNEGA K NADNACIONALNEMU

Darja ERBIČ, Peter JAKŠA: POZICIONIRANJE SLOVENSKEGA JEZIKA KOT URADNEGA JEZIKA EVROPSKE UNIJE: OD PRETEKLIH DEJANJ K PRIHODNJIM IZZIVOM

Vojko GORJANC: SLOVENŠČINA KOT JEZIK TOLMAČENJA: OD MEDNARODNEGA OKOLJA DO SKUPNOSTNEGA TOLMAČENJA

Tamara MIKOLIČ JUŽNIČ, Tanja ŽIGON, Marija ZLATNAR MOE: VISOKA JEZIKOVNA KOMPETENCA V MATERNEM JEZIKU KOT TEMELJ USPEŠNE VEČJEZIČNOSTI V EVROPSKI UNIJI

Amalija MAČEK: TOLMAČENJE V EVROPSKI UNIJI: SLOVENSKE IZKUŠNJE DESET LET POZNEJE

Simon KREK: TERMINOLOGIJA KOT STORITEV

PRIKAZI, RECENZIJE

Ada Vidovič-Muha: Moč in nemoč knjižnega jezika (Andreja Žele)

Vojko Gorjanc (ur.): Slovensko tolmačeslovje (Mojca Schlamberger Brezar)

Špela Vintar (ur.): Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo (Erich Prunč)

Boštjan Udovič: Zgodovina (gospodarske) diplomacije (Nejc Hočevar, Jan Kovačič, Martin Retelj)

Philip Lee in Pradip N. Thomas (ur.): Public memory, public media, and the politics of justice (Maruša Pušnik)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. avgust 2014 | v kategoriji: TiP