Teorija in praksa 3-4 (2017)


Članki

Aleš LIPNIK, Maja BUČAR: MERJENJE UČINKOVITOSTI INOVACIJSKIH POLITIK

Jure SPRUK, Igor LUKŠIČ: THOMAS HOBBES: OD KRŠČANSKEGA KORPORATIVIZMA K INDIVIDUALIZMU

Anton KRAMBERGER, Tanja POTOČNIK MESARIČ:  (RE)INTERNACIONALIZACIJA SODOBNIH UNIVERZ: KOMPARATIVNA ANALIZA SKUPNIH (STOPENJSKIH) ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Rado BOHINC: SODOBNA ZAKONSKA UREDITEV VISOKEGA ŠOLSTVA

Polonca KOVAČ: PROBLEMATIKA RABE JEZIKA V UPRAVNO-SODNI PRAKSI: PRIPOROČILA ZA JEZIKOVNO POLITIKO

Tina KRALJ, Marjan SVETLIČIČ: NEPOZNAVANJE KULTURNIH RAZLIK KOT OVIRA MEDNARODNEGA POSLOVANJA SLOVENSKIH PODJETIJ?

Danica FINK-HAFNER, Tamara DAGEN: GLOBALISATION IN HIGHER EDUCATION POLICIES: MULTIDISCIPLINARY INSIGHTS

Igor Y. OKUNEY, Maria I. TISLENKO: GEOPOLITICAL POSITIONING OF TWIN CITIES: A CASE STUDY OF NARVA/IVANGOROD, VALGA/VALKA, AND  BLAGOVESHCHENSK/HEIHE

Spolna diferenciacija v medijski industriji

Mojca PAJNIK: SPOLNA NEENAKOST V PRODUKCIJI IN POTROŠNJI TELEVIZIJE

Mojca PAJNIK, Brankica PETKOVIĆ: ZANIKANA NEENAKOST: USPOLJENOST MEDIJSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN PORAST MERITOKRACIJE

Živa HUMER, Mojca FRELIH: SPOLNA DIFERENCIACIJA NA PRIMERU TRANSFORMACIJE NOVINARSKEGA POKLICA

Maruša PUŠNIK, Breda LUTHAR: SPOL IN RABE INTIMNIH TEHNOLOGIJ

Dejan JONTES: TELEVIZIJSKA OBČINSTVA V VEČKANALNEM OKOLJU: FRAGMENTACIJA, SPOL IN (NE)SPREMENJENA VLOGA SPOREDA

Prikazi, recenzije

Mia Perry, Carmen Liliana Medina (eds.): Methodologies of Embodiment. Inscribing Bodies in Qualitative Research (Tomaž Krpič)

Stuart Shields: The International Political Economy of Transition: Neoliberal hegemony and Eastern Central Europe's transformation (Ana Podvršič)

Stephen Edgell: The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work2nd Edition) (Marko Hočevar)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. julij 2017 | v kategoriji: TiP